Tietoturva ry:n opinnäytetyökilpailu vuodelle 2024

Tietoturva ry:n opinnäytetyökilpailu vuodelle 2024

Tietoturva ry myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon parhaimmasta tietoturva-aiheisesta opinnäytetyöstä. Sarjoja on kaksi, ylemmille ja alemmille korkeakoulututkinnoille.

Kilpailuun voi osallistua aiheella, joka liittyy tietoturvallisuuden mihin tahansa eri osa-alueeseen, mukaan lukien tietosuojan ja kyberturvallisuuden. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista.

Vuoden 2024 kilpailun ilmoittautumisaika julkistetaan myöhemmin.

Palkinto on jaettu vuodesta 2010 alkaen. Katso aiempien vuosien voittajat alta.


Sarjat

 • Ylemmät korkeakoulututkinnot: Diplomityöt, pro gradu -tutkielmat ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt
 • Alemmat korkeakoulututkinnot: Kandidaatintutkielmat ja ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt.

Arviointikriteerit

Opinnäytetyön palkinnon saajaa valittaessa käytetään mm. seuraavia valintakriteerejä, joita voidaan soveltaa samanaikaisesti tai painottaen:

 • Opinnäytetyön tietoturvasisältö
 • Opinnäytetyön uutuusarvo ja käyttökelpoisuus
 • Opinnäytetyön arvosana (arvosanan tulee lähtökohtaisesti olla kiitettävä tai erittäin hyvä)
 • Opinnäytetyön muu sisältö ja työn laajuus.

Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella.

Palkinnot

Kummassakin sarjassa palkintona on 500 euron suuruinen stipendi sekä yhden vuoden mittainen Tietoturva ry:n jäsenyys, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin. Palkinnot jaetaan Tietoturva ry:n syyskokouksen yhteydessä. Lisäksi palkinnon saajien haastattelut julkaistaan Tietoturva ry:n www-sivuilla ja palkituista tiedotetaan myös muissa viestintäkanavissa.

Hakeminen (2024)

Vuoden Tietoturvaopinnäytetyö-palkintoa 2024 voi hakea sellaisella suomalaiseen korkeakoulututkintoon liittyvällä opinnäytetyöllä, joka on hyväksytty 1.10.2023 – 31.8.2024 välisenä aikana. Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee sisällyttää:

 • Hakijan yhteystiedot
 • Tiedot oppilaitoksesta ja tutkinnosta, johon opinnäytetyö on tehty
 • Opinnäytetyön otsikko ja aihe
 • Työn ohjaajan yhteystiedot
 • Perustelut, miksi ehdotettu opinnäytetyö on vuoden paras tietoturva-aiheinen opinnäytetyö.
 • Liitteeksi:
  • opinnäytetyöstä annettu arvostelulomake
  • opinnäytetyö sähköisessä muodossa
  • työn ohjaajan antama suositus/lausunto.

Hakemukset tulee toimittaa liitteineen osoitteeseen info@tietoturva.fi viimeistään 31.8.2024. Raatimme arvioi työt hakuajan päätyttyä ja kilpailun tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2024.

Lisätiedot

Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta antaa Kimmo Rousku (kimmo.rousku@tietoturva.fi).

Tietoturva ry pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä perustellusta syystä tai jättää palkinnon jakamatta, mikäli riittävän laadukkaita hakemuksia ei saada.Opinnäytetyökilpailujen voittajat 2015-