Tietoturva ry palkitsi vuoden 2023 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Tietoturva ry palkitsi vuoden 2023 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt syyskokouksessaan 21.11.2023. Palkitut opinnäytetyöt käsittelevät Venäjän kybervaikuttamista Ukrainan sodassa ja NATOon liittymisen vaikutuksia Suomen kyberturvallisuudelle.

Vuoden 2023 opinnäytetöissä käsiteltiin useita erittäin ajankohtaisia aiheita, kuten Suomen Natoon liittymisen vaikutuksia Suomen kyberturvallisuudelle, kriittisen infrastruktuurin suojaamista kybervaikuttamiselta ja esimerkiksi kyberturvallisuuden tilaa suomalaisessa perusopetuksessa. Myös useat nyt palkitsematta jääneet opinnäytetyöt tutkivat tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita ja Tietoturva ry toivoo, että myös näitä opinnäytetöitä hyödynnetään tulevaisuudessa yhteiskunnallisesti tärkeiden tieto- ja kyberturvallisuuden osa-alueiden kehittämiseksi.

Tietoturva ry haluaa kiittää kaikkia opinnäytetyökilpailuun osallistuneita!


Alemman korkeakoulututkinnon sarja

Alemman korkeakoulututkinnon sarjan voitti tänä vuonna Jere Tani opinnäytetyöllään Venäjän kybervaikuttaminen Ukrainan sodassa 2014–2021.

Jere Tani perehtyi laajassa opinnäytetyössään Venäjän tekemään kybervaikuttamiseen Ukrainan konfliktissa hyödyntäen avoimia lähteitä ja omaa kielitaitoaan, pystyen näin perehtymään myös Venäjänkieliseen materiaaliin

Opinnäytetyössä aihetta käsitellään laajasti ja akateemisesti ansiokkaasti. Venäjä on Ukrainan konfliktin aikana käyttänyt aktiivisesti hybridivaikuttamisen keinoja ja tehnyt erilaisia kyberiskuja esimerkiksi Ukrainan kriittistä infrastruktuuria vastaan. Kybervaikuttamisen tutkimuksen haasteena on tunnetusti kybertoimijan luotettava tunnistaminen ja toiminnan yleinen kiistettävyys. Tutkimuksessaan Jere Tani perehtyy Venäjän valtion kybervaikuttamista tekeviin valtiollisiin kyberuhka toimijoihin ja siihen minkä tyyppisiä hyökkäyksiä tunnistetut APT-toimijat ovat tehneet, ja mikä on ollut tunnusomaista näiden toiminnassa.

Kunniamaininta

Tietoturva ry myönsi kunniamaininnan Tuomas Pelttarille hänen alemman korkeakoulututkinnon opinnäytetyöstään Euroopan Unionin kyberturvallisuusdirektiivin vaatimat toimenpiteet organisaatioissa, jossa hän perehtyy NIS2-direktiivin vaatimustenmukaisuuden täyttämiseen organisaatioissa. Opinnäytetyö on laajasti sovellettavissa erilaisten organisaatioiden NIS2-direktiivin vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseen.

Pelttarin opinnäytetyö oli erittäin selkeä ja siinä käytiin läpi erilaisia kyberturvallisuuden viitekehyksiä, joita kriittisen infrastruktuurin tieto- ja kyberturvallisuuden suojaamiseen ja hallitsemiseen voidaan käyttää, mahdollistaen näin organisaatioiden NIS2-vaatimusten täytäntöönpanon.


Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyösarja

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyösarjan voitti Aleksi Helin ja Paula Himanen opinnäytetyöllään Joining NATO: Effects on Finland`s Cyber Security, jossa he selvittivät SWOT-analyysiä ja asiantuntijahaastatteluita hyödyntäen Suomen Natoon liittymisen vaikutuksia Suomen kyberturvallisuudelle. Opinnäytetyö oli laaja ja siinä käytiin läpi Suomen ja Naton kyberturvallisuus vahvuuksia ja tunnistettiin tulevaisuuden kehityskohteita.

Aihe on erittäin ajankohtainen Suomen liityttyä Natoon ja saaden sen johdosta käyttöönsä Naton yhteistä kyberturvallisuustilannekuvaa ja kyberkyvykkyyksiä. Samalla kuitenkin Suomesta on tullut mahdollisesti aiempaa kiinnostavampi kohde myös vihamieliselle kybervaikuttamiselle NATO:n liittymisen seurauksena.

Kunniamaininta

Ylemmän sarjan osalta Tietoturva ry myönsi kunniamaininnan Jarmo Huoviselle ja hänen opinnäytetyölleen Tuotantoverkkoympäristön kyberturvallisuuden parantaminen tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla. Opinnäytetyössään Huovinen perehtyi Microsoft Defender for IoT ja Nozomi Networksin ratkaisuihin energiayhtiön tieto- ja kyberturvallisuuden parantamiseksi. Huovisen opinnäytetyö on kattava ja sitä voi hyödyntää kriittisen infrastruktuurin tieto- ja kyberturvallisuuden parantamiseksi Operational Technology (OT) -ympäristöissä. 


Tietoto opinnäytetyökilpailusta

Tietoturva ry palkitsee vuosittain parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt. Sarjoja on kaksi, ylemmille ja alemmille korkeakoulututkinnoille.

Kilpailuun voi osallistua aiheella, joka liittyy tietoturvallisuuden mihin tahansa eri osa-alueeseen, mukaan lukien esimerkiksi tietosuojan ja kyberturvallisuuden. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturva osaamista.

Lisätietoa opinnäytetyökilpailusta ja arviointikriteereistä: https://tietoturva.fi/toiminta/opinnaytetyokilpailu/