Tietoturva ry:n Tietoturvapäällikkö® -tunnustus

Tunnustuksen tarkoituksena on kannustaa tietoturva-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, sekä edistää suomalaista tietoturvaosaamista ja sen arvostusta.

Tunnustuksen myöntämisen säännöt

Tunnustuksen saavan henkilön tulee toimia Suomessa tietoturvapäällikön, tietoturvavastaavan tai tietoturvajohtajan tehtävässä. Henkilön tehtävänimike ei ole rajoittava tekijä, vaan myös esimerkiksi kyber- tai turvallisuuspäällikkö, -vastaava ja -johtaja voidaan myös valita Vuoden Tietoturvapäälliköksi. Mikäli henkilö on konsultti, niin tällöin hakemuksessa tulee pystyä osoittamaan henkilön toimivan vaaditussa tehtävässä.

Tunnustuksen saajaa valittaessa käytetään valinnan perusteena yhtä tai useampaa seuraavista valintakriteereistä:

 • Vuoden tietoturvapäälliköksi etsitään henkilöä, joka on organisaatiossa ennakkoluulottomasti ja esimerkillisesti kehittänyt tietoturvan tai kyberturvallisuuden toimintatapoja sekä edellytyksiä ja/tai omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja osaamista sekä tiedon jakamista organisaatiorajojen yli.

Ehdokasasettelun aikataulu vuodelle 2024

Tunnustuksen avoin ehdokasasettelu avataan kesällä 2024.

Ehdotukset tunnustuksen saajasta

 • Ehdotukset palkittavasta henkilöstä perusteluineen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen ciso@tietoturva.fi.
 • Tietoturva ry:n hallitus valitsee Vuoden Tietoturvapäällikön ehdokkaiden joukosta mainittujen palkintokriteerien perusteella. Tietoturva ry:n hallituksen jäsentä ei voi valita Vuoden tietoturvapäälliköksi.

Tunnustuksen saajan valinta

Tunnustusehdotukset käsittelevä työryhmä käy läpi määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ja varmistaa, että hakijat täyttävät asetetut kriteerit. Ehdokkaat pisteytetään. Mikäli kaksi tai useampi ehdokas saa saman verran pisteitä, niin työryhmä äänestää voittajasta. Mikäli äänet menevät tasan, työryhmän puheenjohtajan ääni ratkaisee. Valintatilaisuudesta laaditaan pöytäkirja, josta ilmenee voittajan valintamenettely.

Tunnustuksen sisältö

Palkinnoksi Vuoden Tietoturvapäällikkö saa Tietoturva ry:n lahjoittaman kunniamaininnan sekä yhden (1) vuoden mittaisen Tietoturva ry:n jäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin sekä erikseen kumppanimme palkintojenjakotilaisuudessa luovuttaman palkinnon.

Tunnustuksen saajan julkistaminen

Seuraava Vuoden Tietoturvapäällikkö julkistetaan loppuvuodesta 2024.


Aikaisemmat voittajat

 • 2023 Juha Härkönen
 • 2022 Teemu Ylhäisi
 • 2021 Samuli Bergström
 • 2020 Teemu Mäkelä
 • 2019 Matti Parviainen
 • 2018 Tomi Pitkänen
 • 2017 Jari Pirhonen
 • 2016 Leo Niemelä
 • 2015 Kimmo Rousku
 • 2014 Helvi Salminen
 • 2013 Jani Arnell
 • 2012 Jyri-Petteri Aro