Vuoden Tietoturvapäällikkö® 2021 on Samuli Bergström!

 

Verohallinnossa Turvallisuus- ja riskienhallintayksikön johtajana toimiva Samuli Bergström  on ansioitunut erityisesti koko yhteiskunnan kannalta merkittävän organisaation laaja-alaisen ja samalla nopeatempoisen digitalisaation turvallisena mahdollistajana, joka näkyy meidän kaikkien arjessa.

 

Samuli Bergström on hyvä esimerkki siitä, kuinka laaja-alaisesta turvallisuuden eri osa-alueiden osaamisesta ja toimimisesta niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla on merkittävää hyötyä digitaalisen toimintaympäristön turvallisuuden kehittämisessä.

Tietoturva ry yhdessä yhteistyökumppaninsa  Arrow ECS;n kanssa tarjoaa Samulille veloituksettoman Certified Ethical Hacker (CEHv11) -kurssin sekä vuoden veloituksettoman henkilöjäsenyyden Tietoturva ry:ssä.


Vuoden Tietoturvapäällikkö® 2021 julkistus suoritettiin 05.05.2021 600Minutes Information and Cyber Security -tapahtumassa.

Kuvassa Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja ojentaa onnittelukimpun tuoreelle Vuoden Tietoturvapäällikkö® -voittajalle.

Samuli Bergstömin oikealla puolella Arrow ECS:n edustaja Kia Wentzel sekä Vuoden Tietoturvapäällikkö®  -valintaraatia johtanut Kimmo Rousku.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Tunnustuksen tarkoituksena on kannustaa tietoturva-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, sekä edistää suomalaista tietoturvaosaamista ja sen arvostusta.

Kilpailun säännöt

Palkittavan henkilön tulee toimia Suomessa tietoturvapäällikön, tietoturvavastaavan tai tietoturvajohtajan tehtävässä. Henkilön titteli ei ole rajoittava tekijä, vaan myös esimerkiksi turvallisuuspäällikkö, -vastaava ja -johtaja voidaan myös valita Vuoden Tietoturvapäälliköksi. Mikäli henkilö on konsultti, niin tällöin hakemuksessa tulee pystyä osoittamaan henkilön toimivan vaaditussa tehtävässä.

Palkinnon saajaa valittaessa käytetään tulee valinnan perustua yhteen tai useampaan seuraavista valintakriteereistä:

Vuoden tietoturvapäälliköksi etsitään henkilöä, joka on organisaatiossa ennakkoluulottomasti ja esimerkillisesti kehittänyt tietoturvan tai tietosuojan toimintatapoja sekä edellytyksiä ja/tai omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja osaamista sekä tiedon jakoa organisaatiorajojen yli.

Tunnustuksen avoin ehdokasasettelu on auki 8.3. – 18.04.2021 välisenä aikana.

Ehdotukset palkittavasta henkilöstä perusteluineen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen ciso@tietoturva.fi.

Tietoturva ry:n hallitus valitsee Vuoden Tietoturvapäällikön ehdokkaiden joukosta mainittujen palkintokriteerien perusteella.

Tietoturva ry:n hallituksen jäsentä ei voi valita Vuoden tietoturvapäälliköksi.

Voittajan päättäminen

Kilpailun työryhmä käy läpi määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ja varmistaa, että hakijat täyttävät asetetut kriteerit. Ehdokkaat pisteytetään taulukkoon. Mikäli kaksi tai useampi ehdokas saa saman verran pisteitä, niin työryhmä äänestää voittajasta. Mikäli äänet menevät tasan, työryhmän puheenjohtajan ääni ratkaisee. Valintatilaisuudesta tulee laatia pöytäkirja, josta ilmenee voittajan valintamenettely.

Kilpailun palkinto

Palkinnoksi Vuoden Tietoturvapäällikö saa Tietoturva ry:n lahjoittaman
kunniamaininnan sekä yhden (1) vuoden mittaisen Tietoturva ry:n jäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin sekä kumppaniltamme Arrow ECS Finland Oy:tä tietoturvakurssin.

Kilpailun voittajan julkistaminen

Vuoden Tietoturvapäällikkö 2021 voittaja julkistetaan 600Minutes Information and Cyber Security -virtuaalitapahtumassa.