Tietoturva ry palkitsi vuoden 2018 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Lehdistötiedote 8.11.2018 – julkaisuvapaa heti

Tietoturva ry palkitsi vuoden parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt.

Tietoturva ry palkitsi syyskokouksessaan vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä Helsingin yliopiston Hans Liljestrandin ja Metropolia-ammattikorkeakoulun Joonas Forsbergin työt. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna yhdeksättä kertaa.

Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Ursula Koski toteaa voittaneista töistä: ”Palkitut opinnäytetyöt olivat ajatuksella tehtyjä. Niissä myös hyödynnettiin erinomaisesti käytännön osaamista Tällä tavoin ne auttavat jatkossakin turvallisten järjestelmien kehittämistä ja testaamista.”

Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin ”Hans Liljestrandin maisterityö, joka paneutuu keskeiseen ongelmaan Linux-käyttöjärjestelmän ytimen muistinhallinnassa. Haastava aihe on käsitelty huolellisesti ja työllä on myös suuri käytännöllinen merkitys, parantaen keskeisen palvelinkäyttöjärjestelmän luotettavuutta ja turvallisuutta. Työ tehtiin Helsingin yliopistossa.

Alempien korkeakoulututkintojen sarjan puolestaan voitti Joonas Forsbergin opinnäyte, joka kuvaa käytännönläheisesti SIEM-järjestelmän rakentamisen avoimen lähdekoodin komponenteista, PK-yrityksen tarpeisiin ja ottaen huomioon tietosuojadirektiivin vaatimukset. Työ osoittaa huomattavaa kypsyyttä ja kykyä sovittaa yhteen aihealueen keskenään jonkin verran ristiriitaiset vaatimukset. Työ tehtiin Metropolia-ammattikorkeakoulussa.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäytetyöllä.

Tarkemmat lisätiedot kilpailusta ovat luettavissa yhdistyksen sivuilla osoitteessa https://www.tietoturva.fi/toiminta/opinnaeytetyoekilpailu.

Lisätietoja antavat:
Hallituksen puheenjohtaja Ursula Koski

Sähköposti: ursula.koski@tietoturva.fi

Hallituksen jäsen Miikka Jarnola

Sähköposti: miikka.jarnola@tietoturva.fi

Tietoturva ry lyhyesti
Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Yhdistys on noin 700 henkilöjäsenensä ja 36 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on TIVIAn valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 21. toimintavuosi.

Tietoturva ry:n verkkosivut: http://www.tietoturva.fi
Tietoturva ry twitterissä: https://twitter.com/tietoturva_ry