Tietoturva ry:n sääntömääräisenä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää jäsenten yhteistoimintaa, tukea jäsenten pyrkimyksiä kehittää ja ylläpitää tietoturvatoiminnan ammattitaitoa ja laatua, edistää tietoturvallisuutta ja hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla eri osa-alueilla.

Keskeisenä tavoitteena on toimia yhteistoiminnan edistäjänä tietoturva-alalla ja jäsentensä yhdyssiteenä.

Keskeisinä toimintamuotoina ovat erilaisten tapahtumien, keskustelutilaisuuksien ja yritysvierailuiden järjestäminen, sekä esimerkiksi tietoturvasisällön tuottaminen yhteistyötahojen tilaisuuksiin. Lisäksi tuemme erityisesti jäsentemme tietoturvallisuuden ammattitaidon kehittämistä järjestämällä koulutustoimintaa yhteistyökumppanien kanssa.