Tietoturva ry palkitsi vuoden 2019 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Lehdistötiedote 9.11.2019 – julkaisuvapaa heti

Tietoturva ry palkitsi vuoden parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt jälleen kerran.

Tietoturva ry palkitsi syyskokouksessaan vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Juuso Selinin (ylempi sarja) ja Tampereen Teknillisen Yliopiston Janne Aaltosen (alempi sarja) työt. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna 10. kerran.

Myös Helsingin Yliopiston Henrik Lindbergin kandidaattityölle aiheenaa RSA:n toimintaperiaate ja kryptoanalyysi annettiin kunniamaininta erinomaisesta työstä.

Kilpailun raati toteaa voittaneista töistä seuraavaa: ”Palkitut opinnäytetyöt osoittivat todellista omistautumista ja ammattitaitoa aihealueisiin. Työt olivat tänäkin vuonna sopivasti teoreettisia ja käytännönläheisiä.

Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin ”Juuso Selinin maisterityö, joka käsitteli monipuolisesti eri uhka-mallinnusmenetelmiä ja niiden soveltuvuutta. Opinnäytetyöstä voi todeta sen olevan tehty tarkan ja huolellisen työskentelyn tutkimusmenetelmää noudattaen. Tekijä myös arvioi tutkimuksensa luotettavuutta ja valittua menetelmää erittäin kypsästi eri vaiheissa opinnäytetyön kirjallista osuutta.

Opinnäytetyössä käydään läpi 18 olemassa olevaa uhkamallinnusmenetelmää, niiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä annetaan vinkkejä, miten organisaation kannattaa ottaa uhkamallinnus käyttöön riskienhallinnan yhdeksi työkaluksi.

Alempien korkeakoulututkintojen sarjan puolestaan voitti Janne Aaltosen opinnäytetyö, joka arvioi tietosuojan vaikutuksia Ipana Äitiys – palvelussa. Aaltosen kandidaattityö on tehty Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan/ohjelmistotekniikan tutkinto-ohjelmassa. Työ luo systemaattisen ja luotettavan tieteellisen metodin avulla käyttökelpoisen ja käytännöllisen ratkaisumallin tietosuojan vaikutusten arvionneille.

Kyseisten arviointien toteuttaminen vastuutetaan käytännössä usein tietoturva-ammattilaisille mutta arvioinnin toteuttaminen jää usein tekemättä  puuttuvien hyvien käytäntöjen vuoksi.

Tänä vuonna päätettiin antaa kunniamaininta Helsingin Yliopiston Henrik Lindbergille ansiokkaasta kandidaatintyöstä aiheenaan RSA:n toimintaperiaate ja kryptoanalyysi. Lindbergin laaja ja vankka kandidaattityö  on syvällinen katsaus ja päivitys erääseen tietoturvan keskeisen työkalun luotettavuuteen. Työn tulokset ovat tietoturva-ammattilaisten välittömästi sovellettavissa.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäytetyöllä.

Lisätietoja antavat:
Hallituksen puheenjohtaja Ursula Koski

Sähköposti: ursula.koski@tietoturva.fi

Hallituksen jäsen Miikka Jarnola

Sähköposti: miikka.jarnola@tietoturva.fi

Tietoturva ry lyhyesti
Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Yhdistys on noin 700 henkilöjäsenensä ja 36 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on TIVIAn valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 22. toimintavuosi.

Tietoturva ry:n verkkosivut: http://www.tietoturva.fi
Tietoturva ry twitterissä: https://twitter.com/tietoturva_ry