Tietoturva ry palkitsi vuoden 2022 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Tietoturva ry palkitsi vuoden 2022 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt!

Tietoturva ry palkitsi syyskokouksessaan vuoden parhaana tietoturva-aiheisina opinnäytetyönä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Jari Juutilaisen (ylempi korkeakoulusarja) opinnäytetyön ”Cyber Warfare: A Part of the Russo-Ukrainian War in 2022” sekä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Arttu Aarnion (alempi korkeakoulusarja) opinnäytetyön ”Kiristyshaittaohjelma kasvavana uhkana – kasvun syyt sekä reagointi SOC-tiimissä.” Kilpailu järjestettiin tänä vuonna 13. kerran.

Kilpailun raati toteaa tämän vuoden kilpailusta seuraavaa: ”Tämän vuoden osallistujatyöt olivat jälleen todella laadukkaita ja osoittavat suomalaisen tietoturvatutkimuksen olevan yhteiskunnallisesti merkittävää sekä nykyajan ilmiöt huomioivaa. Voittajatyöt osoittivat oleellisten tietoturvan ja globaalien uhkien tunnistamista sekä niiden käsittelemistä syvällisesti sekä ratkaisukeskeisesti. Molemmat työt ylittivät oman sarjansa opinnäytetyölle asetetut perinteiset odotukset.”

Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin Jari Juutilaisen maisterityö, joka käsitteli kyberhyökkäyksiä ja -operaatioita osana Venäjän ja Ukrainan välistä sotaa. Opinnäytetyöstä voi todeta sen olevan todella ajankohtainen ja aiheeltaan haastava huomioiden lähdemateriaalin saatavuuden. Työssä käsitellään kybersodankäynnin määritteitä sekä Venäjän suorittamia kyberoperaatioita osana sotaa. Opinnäyte toteaa, ettei Venäjä ole saanut merkittävää strategista etua kyberhyökkäysten avulla.

Alempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin Arttu Aarnion insinöörityö, jossa tarkasteltiin kiristyshaittaohjelmien tunnistamista ja niihin reagointia SOC-toiminnassa. Opinnäytetyöstä voi todeta sen olevan monipuolinen ja laajasti todellista monitorointidataa hyödyntävä. Opinnäytetyön tuloksena tunnistettiin modernien kiristyshaittaohjelmahyökkäyksien tunnuspiirteitä ja huomioitiin SOC-toimijoiden välisen keskinäisen yhteistyön olevan vielä varsin vaatimatonta.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäytetyöllä.

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja Tomi Marttinen / tomi.marttinen@tietoturva.fi

Hallituksen jäsen Johannes Kossila / johannes.kossila@tietoturva.fi

Tietoturva ry lyhyesti
Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Yhdistys on noin 700 henkilöjäsenensä ja 36 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on TIVIAn valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 25. toimintavuosi.

Tietoturva ry:n verkkosivut: http://www.tietoturva.fi
Tietoturva ry Twitterissä: https://twitter.com/tietoturva_ry