Tietoturva ry haluaa edistää ja kannustaa suomalaista tietoturva- ja tietosuojayhteisöä erilaisilla tunnustuksilla. Vuoden Tietoturvapäällikkö-tunnustus on myönnetty jo 10 kertaa. Tänä vuonna myönnetään ensimmäistä kertaa Vuoden Tietoturvailmiö, Tietoturvapalvelu, Tietoturvatuote tai Tietoturvavaikuttaja tunnustus.
Aloitamme vuoden 2022 uudella Vuoden Tietosuojavastaavan ja Tietosuojateko tunnustuksilla.
Tunnustuksien tarkoituksena on kannustaa tietosuoja-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, sekä edistää suomalaista tietosuojaosaamista ja sen arvostusta.
Kilpailun säännöt
Palkittavan henkilön tulee toimia Suomessa esimerkiksi tietosuojapäällikön, tietosuojavastaavan tai tietosuojajohtajan tehtävässä. Henkilön tehtävänimike ei kuitenkaan ole rajoittava tekijä. Mikäli henkilö toimii konsulttina, niin tällöin hakemuksessa tulee pystyä osoittamaan henkilön toimivan vaaditussa tehtävässä.
Vuoden tietosuojavastaava -tunnustuksen saajaa valittaessa, tulee valinnan perustua yhteen tai useampaan seuraavista valintakriteereistä:
Vuoden Tietosuojavastaavaksi etsitään henkilöä, joka on organisaatiossa ennakkoluulottomasti ja esimerkillisesti kehittänyt tietosuojan toimintatapoja sekä edellytyksiä ja/tai omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tietosuoja-ammattilaisten verkostoitumista ja osaamista sekä tiedon jakoa organisaatiorajojen yli.
Vuoden tietosuojateon valintakriteereitä:
  • tunnettavuus
  • laadukkuus
  • merkitys alan kehitykseen
  • kotimaisuus
  • vaikuttajan osalta vaikutus esimerkiksi suomalaiseen tietoturvaosaamisen, kulttuurin tai asenteen kehittymiseen
Tunnustuksien avoin ehdokasasettelu on auki 27.10.2021 – 24.1.2022 välisen aikana.
Ehdotukset palkittavasta henkilöstä ja teosta perusteluineen pyydetään ilmoittamaan lomakkeella tässä osoitteessa. Voit ilmiantaa itsesi tai jonkun tuntemasi henkilön. Tietoturva ry:n hallituksen jäsentä ei voi valita Vuoden Tietosuojavastaavaksi, eikä Tietoturva ry:n omaa toimintaa voida palkita Vuoden Tietosuojatekona.
Voittajan päättäminen
Tunnustukset toteutetaan yhteistyössä Suomen IAPP:n Chapter Chairien ja tietosuoja ry:n kanssa. Näistä tahoista koostuva työryhmä käy läpi määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ja varmistaa, että hakijat täyttävät asetetut kriteerit. Ehdokkaat pisteytetään taulukkoon. Mikäli kaksi tai useampi ehdokas saa saman verran pisteitä, niin työryhmä äänestää voittajasta. Mikäli äänet menevät tasan, työryhmän puheenjohtajan ääni ratkaisee. Valintatilaisuudesta tulee laatia pöytäkirja, josta ilmenee voittajan valintamenettely.
Kilpailun palkinto
Palkinnoksi Vuoden Tietosuojavastaava ja Vuoden Tietosuojateko saa Tietoturva ry:n lahjoittaman kunniamaininnan sekä yhden (1) vuoden mittaisen Tietoturva ry:n henkilöjäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin ja  jäsenetuihin  sekä maksuttoman osallistumisen AlmaTalentin toteuttamaan tilaisuuteen vuoden 2022 aikana, palkinnoksi myönnettävän tilaisuuden tiedot julkistetaan myöhemmin.
Voittajan julkistaminen
Vuoden Tietosuojavastaava ja tietosuojateko 2021 tunnustuksien saajat julkistetaan Tietosuojapäivässä 28.1.2022.
Lisätietoa:
Oona Matinpalo
Tietoturva ry – Tietosuojaverkoston vetäjä