15.2.
2024

Tulossa Tietoturvakatsaus 2024 seminaari

 

Tietoturvakatsaus 2024 seminaari

Tietoturva ry järjestää 15.5.2024 neljännen Tietoturvakatsaus -seminaarin, tällä kertaa pelkästään läsnäolotilaisuutena.

Tekoäly, robotisaatio, verkkorikollisuus ja epävakaa globaali geopoliittinen tilanne vaikuttavat maailmaamme ennennäkemättömällä tavalla. Uudet teknologiat tuovat mukanaan valtavia mahdollisuuksia, mutta samalla ne luovat uusia uhkia kaikelle liiketoiminnalle ja turvallisuudelle.

Lue lisää
30.1.
2024

How can Large Language Models (LLMs) help privacy professionals in their daily work? – Webinar 14.2.2024


This webinar is designed for privacy professionals and technology lawyers seeking to enhance their understanding and usage of generative AI tools. It’s an ideal opportunity for those in the field to discover how Large Language Models (LLMs) can be effectively integrated into their daily practices,

Lue lisää
29.1.
2024

Vuoden 2023 tietosuojapalkinnot jaettiin

Vuoden 2023 tietosuojapalkinnot

Tietoturva ry:n jäsenten ammatillinen kehittyminen ja verkostoituminen ovat toiminnan keskiössä. Yhdistys jakaa vuosittain vuoden tietoturvapäällikkö, vuoden tietosuojavastaava ja vuoden tietosuojateko -palkinnot sekä palkitsee parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt. Vuosittaisilla tunnustuksilla on jo pitkä perinne, sillä yhdistys on valinnut vuoden tietoturvapäällikön vuodesta 2012 lähtien.

Lue lisää
14.2.
2024
TIVIA.FI:STA

ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) 3.1 -koe poistuu syksyyn mennessä – uusi tullut jo rinnalle

Vanha syllabus 3.1:n mukainen ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) -koe poistuu englanninkielisenä ennen kesää 2024 ja suomenkielisenä ennen syksyä 2024.

Lue lisää
12.2.
2024
TIVIA.FI:STA

Medialukutaito tekoälyn maailmassa

Tekoäly muuttaa yhteiskuntaa ja jokaisen yrityksen ja yksilön on mietittävä, miten ne luovivat mediakentässä ja ovat osa yhteiskuntaa. Tekoäly, digijättien addiktoivat algoritmit ja trollitehtaat ovat arkea meille kaikille. Olemmeko niistä tietoisia vai emme?

Lue lisää
8.2.
2024
TIVIA.FI:STA

Tiedon koko potentiaalin valjastaminen tietokulttuurin johtamisella

Vahva tietokulttuuri on digitaalisen liiketoiminnan edellytys. Tietoa tulee johtaa, jotta sen potentiaali saadaan valjastettua liiketoiminnan ja asiakkaiden tarpeisiin. Tässä artikkelissa tiedon johtamisen asiantuntijat kertovat, mikä on menestyvän tietokulttuurin salaisuus.

Lue lisää