Tietoturva ry palkitsi vuoden 2020 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Lehdistötiedote 10.11.2020 – julkaisuvapaa heti

Tietoturva ry palkitsi vuoden parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt jälleen kerran.

Tietoturva ry palkitsi syyskokouksessaan vuoden parhana tietoturva-aiheisina opinnäytetyönä Turun Yliopiston Lauri Halla-Ahon (ylempi sarja) opinnäytetyön ”On the Effects of Forced Trust on Implementation of  Small Smart Cities.” Tänä vuonna raati päätti jättää palkitsematta alempien korkeakoulututkintojen sarjan sopivien ehdokkaiden puuttumisen vuoksi. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna 11. kerran.

Kilpailun raati toteaa voittaneesta työstä seuraavaa: ”Palkittu opinnäytetyö osoittaa laajaa perehtymistä aihealueeseen. Työn aihealuetta ei ole laajemmin tutkittu aikaisemmin ja työssä säilytettiin sopiva teorian ja käytännön soveltamisen suhde.”

Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin Lauri Halla-Ahon diplomityö, joka käsitteli monipuolisesti pakotetun luottamuksen käsitettä älykaupunkien kontekstissä. Opinnäytetyöstä voi todeta sen olevan tehty tarkan ja huolellisen työskentelyn tutkimusmenetelmää noudattaen. Opinnäytetyössä käydään läpi pakotetun luottamuksen käsitettä ja aiheeseen liittyvää problematiikkaa älykaupunkien asukkaiden näkökulmasta. Opinnäyte työ nostaa muun muassa yksityisyyden suojan, tietoturvan, järjestelmäluotettavuuden älykaupunkien ongelmiksi ja esittää teknisiä ratkaisuja näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäytetyöllä.

Lisätietoja antavat:
Hallituksen puheenjohtaja Ursula Koski

Sähköposti: ursula.koski@tietoturva.fi

Hallituksen jäsen Marko Mantere

Sähköposti: marko.mantere@tietoturva.fi

Tietoturva ry lyhyesti
Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Yhdistys on noin 700 henkilöjäsenensä ja 36 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on TIVIAn valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 23. toimintavuosi.

Tietoturva ry:n verkkosivut: http://www.tietoturva.fi
Tietoturva ry twitterissä: https://twitter.com/tietoturva_ry