Tietoturva ry palkitsi vuoden 2015 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Atte Kettunen

Lehdistötiedote 5.11.2015

Tietoturva ry palkitsi vuoden parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Tietoturva ry palkitsi syyskokouksessaan vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä Oulun yliopiston Atte Kettusen sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Jarmo Puttosen opinnäytetyöt. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna kuudetta kertaa.

Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin Atte Kettusen diplomityö, jossa kehitettiin testiympäristö ja erilaisia testejä Internet-selainten tietoturvatestaukseen. Työn tuloksena löydettiin useita uusia tietoturvaongelmia selaimista. Diplomityö tehtiin Oulun yliopistossa ja se sai kiitettävän arvosanan.

Alempien korkeakoulututkintojen sarjan puolestaan voitti Jarmo Puttosen kandidaatintyö, jossa kehitettiin virtuaalinen oppimisympäristö järjestelmien ja tietoverkkojen murtotestauskoulutukseen. Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja järjestelmä on käytössä kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSETECissä.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 asti myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäytetyöllä.

Tarkemmat lisätiedot kilpailusta ovat luettavissa yhdistyksen sivuilla osoitteessa https://www.tietoturva.fi/toiminta/opinnaeytetyoekilpailu. Kuvamateriaalia palkitsemisseremoniasta tullaan julkaisemaan osoitteeseen https://www.tietoturva.fi/lehdistoelle/lehdistoekuvat.

Lisätietoja antavat:
Hallituksen puheenjohtaja Antti Pirinen

Sähköposti: Antti.Pirinen@tietoturva.fi , puhelin: +358 50 528 3894

Hallituksen jäsen Lea Viljanen

Sähköposti: Lea.Viljanen@tietoturva.fi , puhelin: +358 40 5500 949

Tietoturva ry lyhyesti
Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Yhdistys on noin 800 henkilöjäsenensä ja 36 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on TIVIAn valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 18. toimintavuosi.

Tietoturva ry:n verkkosivut: http://www.tietoturva.fi
Tietoturva ry twitterissä: https://twitter.com/tietoturva_ry