Tietoturva ry on Suomen suurin tietoturva-ammattilaisten verkosto. Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on toimia yhteistoiminnan edistäjänä tietoturva-alalla ja jäsentensä yhdyssiteenä, sekä edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista kaikilla tietoturvan osa-alueilla. Yhdistys tukee myös jäsenistön ammattitaidon kehittymistä.

Näkyvimpänä toimintamuotoina ovat erilaisten tapahtumien, keskustelutilaisuuksien ja yritysvierailuiden järjestäminen sekä laadukkaan ajankohtaisen tietoturvasisällön tuottaminen yhteistyötahojen tilaisuuksiin.

Tietoturva ry:n sääntömääräisenä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää jäsenten yhteistoimintaa,
tukea jäsenten pyrkimyksiä kehittää ja ylläpitää tietoturvatoiminnan ammattitaitoa ja laatua, edistää tietoturvallisuutta ja hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla eri osa-alueilla.

Tietoturva ry toimii maan laajuisesti ja pyrkii edistämään kansallista tietoturvallisuus- ja tietosuojatietoisuuden kehittymistä.

Tietoturva ry on TIVIA ry:n jäsenyhdistys.