Tietoturva ry palkitsi vuoden 2017 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Lehdistötiedote 27.10.2017 – julkaisuvapaa heti

Tietoturva ry palkitsi vuoden parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Tietoturva ry palkitsi syyskokouksessaan vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä Aalto-yliopiston Klaudia Krawieckan sekä Tampereen teknillisen yliopiston Tuomas Tyrväisen opinnäytetyöt. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna kahdeksatta kertaa.

Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Mika Viitaniemi toteaa voittaneista töistä: ”Palkitut opinnäytetyöt olivat laadukkaita ja kummassakin oli merkittäviä käytännössä hyödynnettäviä, komponentteja. Tällä tavoin ne auttavat jatkossa turvallistempien järjestelmien kehittämistä ja testaamista.”

Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin Klaudia Krawieckan diplomityö, jossa käytettiin oivaltavalla tavalla olemassa olevia mutta harvoin hyödynnettyjä laitteiston turvallisuusominaisuuksia WWW-palvelujen salasanojen turvallisen säilytyksen parantamisessa. Diplomityö tehtiin Aalto-yliopistossa.

Alempien korkeakoulututkintojen sarjan puolestaan voitti Tuomas Tyrväisen työ, jossa hän selvitti penetraatiotestauksen menetelmiä sekä teoriassa että käytännössä. Opinnäytetyö tehtiin Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäytetyöllä.

Tarkemmat lisätiedot kilpailusta ovat luettavissa yhdistyksen sivuilla osoitteessa https://www.tietoturva.fi/toiminta/opinnaeytetyoekilpailu.

Lisätietoja antavat:
Hallituksen puheenjohtaja Mika Viitaniemi

Sähköposti: Mika.Viitaniemi@tietoturva.fi , puhelin: +358 40 746 2943

Hallituksen jäsen Lea Viljanen

Sähköposti: Lea.Viljanen@tietoturva.fi , puhelin: +358 40 5500 949

Tietoturva ry lyhyesti
Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Yhdistys on noin 700 henkilöjäsenensä ja 36 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on TIVIAn valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 20. toimintavuosi.