Tietoturva ry palkitsi vuoden 2021 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Lehdistötiedote 25.11.2021 – julkaisuvapaa heti

Tietoturva ry palkitsi syyskokouksessaan vuoden parhaana tietoturva-aiheisina opinnäytetyönä Jyväskylän Yliopiston Jaakko Vilanderin (ylempi korkeakoulusarja) opinnäytetyön ”Bridging the Knowing-doing Gap: The Role of Attitude in Information Security Awareness” sekä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Tuomo Viljakaisen (alempi korkeakoulusarja) opinnäytetyön ”Muistiforensiikan automatisointiratkaisun suunnittelu ja toteutus.” Kilpailu järjestettiin tänä vuonna 12. kerran.

Kilpailun raati toteaa tämän vuoden kilpailusta seuraavaa: ”Tämän vuoden osallistujatyöt olivat poikkeuksen laadukkaita ja osoittavat suomalaisen tietoturvatutkimuksen olevan laadukasta sekä tulosten olevan laajasti hyödynnettävissä. Voittajatyöt osoittivat erityisen syvällistä perehtymistä aiheeseen tuoreesta näkökulmasta, jotka käytännön soveltuvuudeltaan ja työn laajuudeltaan ylittivät oman sarjansa opinnäytetyölle asetetut perinteiset odotukset.”

Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin Jaakko Vilanderin maisterityö, joka käsitteli uudesta näkökulmasta tietoturvatietoisuuden haasteita organisaatioissa. Opinnäytetyöstä voi todeta sen olevan tehty huolellisesti ja työstä kokee tekijän syvän kiinnostuksen aiheeseen. Työssä pureudutaan henkilön oman asenteen merkitykseen tietoturvakäytöksessä ja -ohjeistuksen noudattamisessa. Opinnäyte työ nostaa muun muassa ymmärryksen puutteen, monimutkaisen ohjeistuksen sekä työtehtävien vaikeuttamisen tietoturvatietoisuuden haasteiksi.

Alempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin Tuomo Viljakaisen insinöörityö, jossa toteutettiin automatisointiratkaisu muistiforensiikkaa varten. Opinnäytetyöstä voi todeta sen olevan todella laaja tekniseltä toteutukseltaan, säilyttäen kuitenkin selkeän ja helposti ymmärrettävän sisällön. Työssä suunnitellaan ja toteutetaan avoimen lähdekoodin käytännönratkaisu muistiforensiikan helpottamiseksi oikeassa kyberharjoitusympäristössä. Opinnäytetyön ratkaisuksi luotiin helppokäyttöinen verkkosovellus, jonka suorituskyky todetaan kilpailukykyiseksi muihin vastaaviin sovelluksiin verrattuna.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäytetyöllä.

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja Tomi Marttinen / tomi.marttinen@tietoturva.fi

Hallituksen jäsen Johannes Kossila / johannes.kossila@tietoturva.fi

 

Tietoturva ry lyhyesti
Tietoturva ry (Informationssäkerhet r.f., Finnish Information Security Association) on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta edistävä tietoturva-ammattilaisten ja ammattiyhteisöjen yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista tietoturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Yhdistys on noin 700 henkilöjäsenensä ja 36 yritys- ja yhteisöjäsenensä myötä Suomen suurin tietoturva-alan organisaatio. Tietoturva ry on TIVIAn valtakunnallinen jäsenyhdistys ja kuluva vuosi on yhdistyksen 23. toimintavuosi.

Tietoturva ry:n verkkosivut: http://www.tietoturva.fi
Tietoturva ry Twitterissä: https://twitter.com/tietoturva_ry