Opinnäytetyökilpailu 2022

Ehdokasasettelu Tietoturva ry:n opinnäytetyökilpailuun on alkanut!

Tietoturva ry myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon parhaimmasta tietoturva-aiheisesta opinnäytetyöstä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä
lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille.

Palkinto on jaettu vuodesta 2010 alkaen. Hakuohjeet ja kriteerit löytyvät alempaa.

Sarjat
● Ylemmät korkeakoulututkinnot
○ Diplomityöt, pro gradu -tutkielmat ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt
● Alemmat korkeakoulututkinnot
○ Kandidaatintutkielmat ja ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt

Arviointikriteerit

Opinnäytetyön palkinnon saajaa valittaessa käytetään mm. seuraavia valintakriteerejä, joita voidaan soveltaa samanaikaisesti tai painottaen:

● Opinnäytetyön tietoturvasisältö
● Opinnäytetyön uutuusarvo ja käyttökelpoisuus
● Opinnäytetyön arvosana (arvosanan tulee lähtökohtaisesti olla kiitettävä tai erittäin hyvä)
● Opinnäytetyön muu sisältö ja työn laajuus

Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella.

Palkinnot

Kummassakin sarjassa palkintona on 500 euron suuruinen stipendi sekä yhden (1) vuoden mittainen Tietoturva ry:n jäsenyys, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin. Palkinnot jaetaan Tietoturva ry:n syyskokouksen yhteydessä. Lisäksi palkinnon saajien haastattelut julkaistaan Tietoturva ry:n www-sivuilla ja palkituista tiedotetaan myös muissa viestintävälineissä.

Hakeminen

Vuoden tietoturvaopinnäytetyöpalkintoa 2022 voi hakea sellaisella suomalaiseen korkeakoulututkintoon liittyvällä opinnäytetyöllä, joka on hyväksytty 1.10.2021 – 30.9.2022 välisenä aikana. Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä:

● Hakijan tiedot
● Tiedot oppilaitoksesta ja tutkinnosta, johon opinnäytetyö on tehty
● Opinnäytetyön otsikko ja aihe
● Työn ohjaajan yhteystiedot
● Perustelut (miksi ehdotettu opinnäytetyö on vuoden paras tietoturva-aiheinen
opinnäytetyö)

Lisäksi liitteeksi:

● opinnäytetyöstä annettu arvostelulomake
● opinnäytetyö sähköisessä muodossa
● työn ohjaajan antama suositus/lausunto

Hakuaika kilpailuun päättyy ma 10.10.2022. Raatimme arvioi työt hakuajan päätyttyä ja kilpailun tulokset julkaistaan marraskuun aikana.

Lisätiedot
Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta antaa Johannes Kossila: johannes.kossila@tietoturva.fi

Tietoturva ry pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä perustellusta syystä tai jättää palkinnon
jakamatta, mikäli riittävän laadukkaita hakemuksia ei saada.

Edelliset Opinnäytetyökilpailun voittajat