3.5.
2019

Vuoden Tietoturva-aiheinen opinnäytetyökilpailu on käynnissä!

Vuoden Tietoturvaopinnäytetyökilpailu on haussa!

Tietoturva ry myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon parhaimmasta tietoturva-aiheisesta opinnäytetyöstä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille.

Sarjat

  • Ylemmät korkeakoulututkinnot: Diplomityöt,
Lue lisää
28.3.
2019

Vuoden 2019 Tietoturvapäällikkö on valittu!

Tietoturva ry valitsi Espoon kaupungin Matti Parviaisen Vuoden 2019 tietoturvapäälliköksi 600 minutes Cybersecurity tilaisuudessa 28.3.2019.

”Parviainen on suhteellisen lyhyen ajanjakson, vain hieman reilun kahden vuoden aikana, nostanut Espoon Kaupungin tietoturvallisuuden edistämisen näkyvyyttä merkittävästi.

Kuntasektori on keskimääräistä haastavampi toimintakenttä,

Lue lisää
9.4.
2018

Vuoden tietoturvapäällikkö 2018

Tietoturva ry on valinnut Vuoden 2018 Tietoturvapäälliköksi Nesteen tietoturvajohtajan Tomi Pitkäsen.

Tomi on myös jo vuosien ajan ollut aktiivinen vaikuttaja kotimaisten ja kansainvälisten tietoturvaverkostojen piirissä. Hän on pidetty puhuja, joka osaa selittää tietoturva-asioita myös asiaan vihkiytymättömille. Tomi on tiimeineen rakentanut menestyksellisesti tehokkaan ja tuloksellisen tietoturvatoiminnon,

Lue lisää
9.3.
2017

Vuoden Tietoturvapäällikkö® -tunnustus 2017

Tietoturva ry on valinnut Jari Pirhosen vuoden tietoturvapäälliköksi, perusteena erityisesti puolueettoman tiedon jako ja verkostoitumisen edistäminen, oleminen esikuvana sekä benchmarkkina muille tietoturvallisuudessa toimiville, olemalla oikeasti CSO, eli olemalla Samlinkin laajennetun johtoryhmän jäsen – siis aidosti turvallisuuden edustaja mukana korkeimmassa liiketoimintajohdossa.

Lue lisää
9.3.
2016

Vuoden Tietoturvapäällikkö® -tunnustus 2016

Tietoturva ry on valinnut Vuoden Tietoturvapäälliköksi LähiTapiola-ryhmän tietoturvajohtajan Leo Niemelän.

Niemelä on esimerkillisesti kehittänyt tietoturvan sekä tietosuojan toimintatapoja ja edellytyksiä vuoden 2015 aikana. Niemelä on mm. käynnistänyt viime vuoden aikana LähiTapiolan Bug Bounty -ohjelman sekä järjestänyt avoimen Hack Day -tapahtuman.

Lue lisää
9.6.
2015

Vuoden tietoturvapäällikkö 2015 on valittu

Tietoturva ry on valinnut Vuoden Tietoturvapäälliköksi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin riskienhallintajohtajan Kimmo Rouskun.

Rousku on esimerkillisesti kehittänyt tietoturvan toimintatapoja ja edellytyksiä sekä edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja puolueettoman tiedon jakamista vuoden 2014 aikana. Hän on esimerkiksi toiminut ansiokkaasti Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmän VAHTI:n jäsenenä,

Lue lisää
9.3.
2014

Tietoturva ry on valinnut Vuoden Tietoturva​päälliköksi Gemalto Oy:n tietoturvapäällikön Helvi Salmisen

Tietoturva ry:n hallitus on valinnut Vuoden Tietoturvapäälliköksi Helvi Salmisen, joka työskentelee Gemalton Suomen toimintojen tietoturvapäällikkönä. Sen lisäksi, että Salminen on työssään ansiokkaasti kehittänyt tietoturvallisuuden edellytyksiä voimakkaasti säädellyissä korkean turvatason ympäristöissä, on hän esimerkillisesti edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja puolueettoman tiedon jakamista toimimalla aktiivisesti alan asiantuntijaverkoistoissa sekä luennoimalla yhdistysten ja oppilaitosten koulutustilaisuuksissa.

Lue lisää
20.3.
2013

Tietoturva ry palkitsi vuoden tietoturvapäällikön 20.3. ICTexpo 2013 messuilla

Toista kertaa jaettava Vuoden Tietoturvapäällikkö -tunnustuksen sai Viesintäviraston riskienhallintapäällikkö Jani Arnell. Palkinto luovutettiin 20.3.2013 ICTexpo Helsinki -messujen yhteydessä.

Arnell työskentelee Viestintäviraston riskienhallintapäällikkönä vastuualueenaan mm. viraston sisäisen tietoturvallisuuden ohjaus ja kehittäminen. Arnell osallistuu tietoturvallisuuden kehittämiseen oman organisaationsa lisäksi myös esimerkiksi valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmässä (VAHTI) ja kansainvälisessä ISF-järjestössä (Information Security Forum).

Lue lisää
18.4.
2012

Tietoturva ry palkitsi Vuoden tietoturvapäällikön 18.4.2012 ICTexpo 2012 messuilla.

Nyt ensimmäistä kertaa jaettava Vuoden Tietoturvapäällikkö -tunnustuksen sai Maanpuolustuskorkeakoulun tietoturvapäällikkö Jyri-Petteri Aro. Palkinto luovutettiin Arolle tänään ICTexpo Helsinki 2012 -messujen yhteydessä.

Puolustusvoimiin kuuluvan Maanpuolustuskorkeakoulun kehittämisyksikössä tietoturvapäällikkönä työskentelevä Aro on muun muassa ollut luomassa Maanpuolustuskorkeakoululle ISO27001-standardin mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän.

Lue lisää