Vuoden Tietoturvapäällikkö® -tunnustus

Tietoturva Ry:n vuosittain antaman tunnustuksen tarkoituksena on kannustaa tietoturva-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, sekä edistää suomalaista tietoturvaosaamista ja sen arvostusta.

Kilpailun säännöt

Palkittavan henkilön tulee toimia Suomessa tietoturvapäällikön, tietoturvavastaavan tai tietoturvajohtajan tehtävässä. Henkilön titteli ei ole rajoittava tekijä, vaan myös esimerkiksi turvallisuuspäällikkö, -vastaava ja -johtaja voidaan myös valita Vuoden Tietoturvapäälliköksi. Mikäli henkilö on konsultti, niin tällöin hakemuksessa tulee pystyä osoittamaan henkilön toimivan vaaditussa tehtävässä.

Palkinnon saajaa valittaessa käytetään tulee valinnan perustua yhteen tai useampaan seuraavista valintakriteereistä:

Vuoden tietoturvapäälliköksi etsitään henkilöä, joka on organisaatiossa ennakkoluulottomasti ja esimerkillisesti kehittänyt tietoturvan tai tietosuojan toimintatapoja sekä edellytyksiä ja/tai omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja osaamista sekä tiedon jakoa organisaatiorajojen yli.

Kilpailuun on avoin ehdokasasettelu 25.01. – 16.03.2020 välisenä aikana.

Ehdotukset palkittavasta henkilöstä perusteluineen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen ciso@tietoturva.fi.

Tietoturva ry:n hallitus valitsee Vuoden Tietoturvapäällikön ehdokkaiden joukosta mainittujen palkintokriteerien perusteella.

Tietoturva ry:n hallituksen jäsentä ei voi valita Vuoden tietoturvapäälliköksi.

Voittajan päättäminen

Kilpailun työryhmä käy läpi määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ja varmistaa, että hakijat täyttävät asetetut kriteerit. Ehdokkaat pisteytetään taulukkoon. Mikäli kaksi tai useampi ehdokas saa saman verran pisteitä, niin työryhmä äänestää voittajasta. Mikäli äänet menevät tasan, työryhmän puheenjohtajan ääni ratkaisee. Valintatilaisuudesta tulee laatia pöytäkirja, josta ilmenee voittajan valintamenettely.

Kilpailun palkinto

Palkinnoksi Vuoden Tietoturvapäällikö saa Tietoturva ry:n lahjoittaman
kunniamaininnan sekä yhden (1) vuoden mittaisen Tietoturva ry:n jäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin sekä kumppaniltamme Arrow ECS Finland Oy:tä tietoturvakurssin.