Tietoturva ry palkitsi vuoden 2019 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Tietoturva ry palkitsi vuoden 2019 parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Tietoturva ry jakaa vuosittain palkinnon parhaille tietoturva-aiheisille opinnäytetöille. Palkinnot jaetaan parhaalle opinnäytetyölle sekä alemmassa että ylemmässä korkeakoulututkitosarjassa. Tietoturva ry onnittelee kaikkia voittajia!

 

Ylemmän korkeakoulututkintosarjan voittaja:

Juuso Selin – Evaluation of Threat Modeling Methodologies – A Case Study

Selinin Jyväskylän Ammattikorkeakouluun tekemästä opinnäytetyöstä voi todeta tarkan ja huolellisen työskentelyn tutkimusmenetelmää noudattaen. Hän myös arvioi tutkimuksensa luotettavuutta ja valittua menetelmää erittäin kypsästi eri vaiheissa opinnäytetyön kirjallista osuutta.

Opinnäytetyössä käydään läpi 18 olemassa olevaa uhkamallinnusmenetelmää, niiden vahvuuksia ja heikkouksia sekä annetaan vinkkejä, miten organisaation kannattaa ottaa uhkamallinnus käyttöön riskienhallinnan yhdeksi työkaluksi.

 

Alemman korkeakoulututkintosarjan voittaja:

Janne Aaltonen – Tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi Ipana Äitiys –palvelussa

Aaltosen kandidaattityö Tampereen teknillinen yliopistolle tietotekniikan/ohjelmistotekniikan tutkinto-ohjelmassa tuo luo systemaattisen ja luotettavan tieteellisen metodin avulla käyttökelpoisen ja käytännöllisen ratkaisumallin tietosuojan vaikutustenarvionneille.

Kyseisten arviointien toteuttaminen vastuutetaan käytännössä usein tietoturva-ammattilaisille mutta arvioinnit toteuttaminen jää usein tekemättä puuttuvien hyvien käytäntöjen vuoksi.

 

Vuoden 2019 kunniamaininta:

Henrik Lindberg – RSA:n toimintaperiaate ja kryptoanalyysi

Lindergin laaja ja vankka kandidaattityö Helsingin yliopiston on syvällinen katsaus ja päivitys erääseen tietoturvan keskeisen työkalun luotettavuuteen. Työn tulokset ovat tietoturva-ammattilaisten välittömästi sovellettavissa.