JÄSENTIEDOTE 1/2022

Tämä uutiskirje sisältää koosteen Tietoturva ry:n kevään koulutuksista. Koulutukset tehdään yhteistyössä Arter:in kanssa. Koulutuksiin voit osallistua paikanpäällä tai etäyhteydellä. Ilmoittaudu mukaan ja hyödynnä jäsenetuhinnat!

Tervetuloa!


Sisäisen auditoinnin koulutus

Tietoturva ry järjestää ”Sisäisen auditointi”-koulutuksen 22.3.2022. Koulutuspäivä koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä, organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista ja päivän aikana tehtävistä harjoitteista.

Sisäinen auditointi on vankka palautteen hankintatapa siitä, miten asiakas-, omistaja-, henkilöstö-, kumppanuus-, viranomais- jne. vaatimukset toteutuvat käytännössä, ja missä auditointikohteella on vielä varaa parantaa toimintaansa.

Jäsenetu: Koulutuksen jäsenhinta Tietoturva ry jäsenille on 450 euroa (ALV 0%)

LUE LISÄÄ


Riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden koulutus

Tietoturva ry järjestää kaksipäiväisen ”riskienhallinta ja yritysturvallisuus”-koulutuksen yhteistyössä Arter:in kanssa. Ensimmäinen koulutuspäivä pidetään 25.3.2022 ja toinen koulutuspäivä on 11.4.2022.

Riskienhallinta on systemaattista työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden, yrityksen hallitseman tiedon ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Se koostuu jatkuvuussuunnittelun, riskikartoituksen, tietoturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen (safety and security) elementeistä. Kaikki tämä tulisi liittää osaksi organisaation muita toimintajärjestelmiä kuten laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ja tätä kokonaisuutta tulisi hallita.

Jäsenetu: Koulutuksen jäsenhinta Tietoturva ry jäsenille on 900 euroa (ALV 0%).

LUE LISÄÄ


 ’ISO 27001 tietoturvajärjestelmän rakentaminen’ koulutus

Tietoturva ry järjestää ”ISO 27001 tietoturvajärjestelmän rakentaminen” koulutuksen yhteistyössä Arter:in kanssa 28.3.2022.

Koulutus koostuu ISO 27001_2017 olennaisten vaatimusten läpikäynnistä, merkityksen avauksesta ja käytäntöön soveltavista esimerkeistä. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Osallistujat saavat aineistona erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen ISO 27001:2017 rakentamisen ja auditoinnin tueksi.

Jäsenetu: Koulutuksen jäsenhinta Tietoturva ry jäsenille on 450 euroa (ALV 0%).

LUE LISÄÄ


’Tiedonhallintalaki käytännössä’ koulutus

Tietoturva r.y järjestää ”Tiedonhallintalaki käytännössä”-koulutuksen yhteistyössä Arter:in kanssa 8.4.2022.

Julkista hallintoa koskeva uusi tiedonhallintalaki on astunut voimaan. Sen on tarkoitus keskittää yhteen lakiin eri säädökset, joissa tällä hetkellä säännellään tiedonhallintaa. Uuden lain osa-alueita ovat suunnittelu- ja kuvausvelvollisuudet, tietoturvallisuusvaatimukset, asian- ja palvelunhallinnan rekisteröinnin perusteet sekä tietoaineistojen säilyttämistä ja arkistointia koskevat säännökset.
Tässä koulutuksessa otetaan yhdessä selvää mitä uusi tiedonhallintalaki käytännössä tarkoittaa ja millaisia kuvausvelvoitteita siihen kuuluva tiedonhallintamalli asettaa.

Jäsenetu: Koulutuksen jäsenhinta Tietoturva ry jäsenille on 450 euroa (ALV 0%)

LUE LISÄÄ