Riskienhallinta ja yritysturvallisuuskoulutus

Tietoturva ry järjestää kaksipäiväisen ”riskienhallinta ja yritysturvallisuus”-koulutuksen yhteistyössä Arter:in kanssa. Ensimmäinen koulutuspäivä pidetään 25.3.2022 ja toinen 11.4.2022.

Koulutus järjestetään Arterin tiloissa ja kouluttajana toimii Jari Saali. Koulutukseen on myös mahdollista osallistua etänä verkkokoulutuksena. Koulutuskieli on Suomi.


Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus koulutus (2 pv)

Riskienhallinta on systemaattista työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden, yrityksen hallitseman tiedon ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Se koostuu jatkuvuussuunnittelun, riskikartoituksen, tietoturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen (safety and security) elementeistä. Kaikki tämä tulisi liittää osaksi organisaation muita toimintajärjestelmiä kuten laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ja tätä kokonaisuutta tulisi hallita.

Riskienhallintatyön tavoitteena on vähentää yritykseen toimintaan liittyviä riskejä ja niistä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia. Juuri siksi on tärkeää, että riskienhallintatyö on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Ulkoiset asiakas- ja/tai viranomaisvaatimukset voivat ohjata toimintaa, mutta riskienhallintavaatimukset voivat tulla myös organisaation sisältä. Rakenna yrityksen riskienhallinnan perustat alusta alkaen haluttua vaatimustasoa palvelevaksi ja oikein. Tämä koulutuskokonaisuus antaa perusvalmiudet kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan perustason nostosta aina KATAKRI-auditointivaatimusten täyttämiseen asti.

Oppimismenetelmät

Koulutuspäivä koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä, organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista ja päivän aikana tehtävistä harjoitteista.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on:

  • saada näkemys ja työkaluja riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen
  • tehdä riskienhallinnasta liiketoimintaa tukevaa ja kannattavaa
  • varmistaa yrityksen jatkuvuus yllättävissä tilanteissa
  • edistää organisaatioiden turvallisuuskulttuuria
  • kehittää ymmärrystä eri toimintaympäristöissä olennaisiin riskienhallintakohteisiin ja
  • antaa valmiudet rakentaa yritykselle KATAKRI-vaatimukset täyttävä riskienhallintamalli

Lounas ja kahvit

Koulutukseen sisältyy lounas ja iltapäiväkahvit. 


Hinnat

Tietoturva ry ja ISACA Finland Chapter, IIA Finland sekä OWASP Helsinki Chapter – jäsenille jäsenhinta 900 euroa (ALV 0%).

Jäsenhinnan saadakseen on Tietoturva ry tai yhteistyöjärjestön jäsenyys oltava voimassa ja maksettuna ilmoittautumishetkellä. Koulutukseen on myös mahdollista osallistua ilman jäsenyyttä, jolloin hinta on  1200 euroa (ALV 0%).

Ilmoittautuminen

Tapahtuma on peruuntunut.


Yhdistys varaa oikeudet muutoksiin.