Koulutus: Johdatus tietoturvaan sekä tietoturvamaturiteetin kasvattamiseen 18.9.2024

Tietoturva ry järjestää  ”Johdatus tietoturvaan sekä tietoturvamaturiteetin kasvattamiseen”-koulutuksen yhteistyössä Arrowin kanssa 18.9.2024. Kurssilla ei ole esivaatimuksia ja soveltuu kaikille IT-alalla työskenteleville.

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille puolueeton katsaus tietoturvan nykytilaan ja hyväksi koettuihin teknisiin ratkaisuihin, mutta myös työkalut arvioimaan omaa tietoturvamaturiteettiaan, suunnittelemaan ja kehittämään sitä oman liiketoiminnan tarpeiden mukaan.


TIETOJA KURSSISTA

Päivämäärä: 18.9.2024
Kello: 09.00-13.00 (kesto 4h)
Paikka: Online koulutus
Hinta. Jäsenhinta: 195 euroa, normaalihinta 295 eur.

Tietoturvan tarve lähivuosina ei tule vähenemään. Painetta lisää myös liiketoiminnan digitalisoituminen, joka tuo mukanaan uusia haasteita suojattavien ympäristöjen, tekniikoiden ja niiden ylläpidon osalta.

Tietoturvan hallinta ei enää voi keskittyä pelkästään yrityskohtaisten tietoverkkojen, datakeskusten tai runkoliityntäyhteyksien suojaamiseen. Tänä päivänä palveluja jaetaan enenevässä määrin pilvestä ja niiden työkuormat sijoitetaan niihin käyttöympäristöihin, joissa niitä on liiketoiminnan kannalta järkevintä suorittaa. Oman lisämausteensa soppaan tuo myös etätyön ja käy tettävien työresurssien suojaaminen ja hallinta.

Yritysten resurssit ovat usein kovilla jo ylläpidettävän infrastruktuurin tietoturvan hallinnassa, eikä aikaa jää uusien ratkaisui- den etsintään ja testaamiseen. Liiketoiminnan tukeminen on kuitenkin tietoturvan ensisijainen prioriteetti ja nopeasti muuttu- vissa toimintaympäristöissä on harvoin aikaa kartoittaa uusia ratkaisumalleja, tai tehdä pitkäaikaisia suunnitelmia tämän stra- tegian toteuttamiseksi.

Tämän kurssin sisältö ei perustu pelkästään erilaisiin tietoturvan johtamisen kehyksiin, tai muihin “best practices” tyyppisiin käytännön toteutusmalleihin. Arrow’n teknisten asiantuntijoiden pitkäaikainen työskentely suoraan loppuasiakkaiden kanssa on antanut näköalapaikan suomalaisten yritysten, riippumatta toimialasta tai koosta, tietoturvan tasosta ja haasteista. Tämä kurssi on rakennettu niiden pohjalta, tarkoituksena tuoda yleisölle puolueettoman katsauksen tietoturvan nykytilaan ja hyväksi koettuihin teknisiin ratkaisuihin, mutta myös työkalut arvioimaan omaa tietoturvamaturiteettiaan, suunnittelemaan ja kehittä- mään sitä oman liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Kurssin aihealueet

 1. NIS2 Direktiivi
  – NIS2 direktiivi pähkinänkuoressa
 2. Arrow Security Maturity Model
  – Tietoturvan eri osa-alueet ja niiden maturiteetin kasvattaminen
  – Tietoturvakontrollit, lyhenteet ja niiden avaaaminen esimerkein
 3. Cost of Cybersecurity Breach
  – Tietoturvaloukkauksen rahallinen vaikutus
 4. Tietoturvan tilannekuva
 5. Hallinta ja strategia
  – Tietoturvajohtaminen ja riskienhallinta
 6. Operatiivinen Tietoturva
  – Toimintaympäristöt ja tietoturvateknologiat
 7. Kyberhorisontti – Five Years Out
  – Tietoturvan tulevaisuuden näkymät

Hinnat

Tietoturva ry:n ja TIVIA yhteisön jäsenille hinta 195 euroa. Muille kurssin hinta 295 euroa.

Hinnat arvonlisäverottomia.

Peruutusehdot

Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen koulutuksen alkua, perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun. Yhteydenotot: info@tietoturva.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen [täältä].


Pidätämme oikeuden päivittää koulutuksen sisältöä. Koulutus perutaan mikäli tilaisuuteen ei saada riittävästi osallistujia.