Vuoden Tietoturvapalvelu 2023 on tekoäly ja tekoälypalvelut


Vuoden Tietoturvapalvelu 2023 on Tekoäly ja sitä hyödyntävät tekoälypalvelut. Voittaja julkistettiin Teknologia 23 -tapahtumassa TIVIAn ja Tietoturva ry:n ohjelmaosuudessa 9.11.2023 klo 10.30–11.00 TIVIA lavalla Messukeskuksessa.

Tietoturva ry on valinnut Vuoden Tietoturvapalvelun vuodesta 2021 alkaen. Vuoden Tietoturvapalvelu -tunnustustuksen tarkoituksena on nostaa esille merkittäviä tietoturvaan liittyviä palveluita, jotka ovat edistäneet suomalaista tietoturvaosaamista ja sen arvostusta tai parantaneet organisaatioiden tai käyttäjien turvallisuutta tai nostaneet esille merkittäviä kehittämiskohteita. Tässä yhteydessä tietoturvallisuus käsittää laajasti turvallisuuden eri osa-alueet.

Vuoden Tietoturvapalvelu 2023


Vuoden 2022 lopussa media alkoi kohista kokonaan uudesta ilmiöstä. Markkinoille tullut OpenAI ChatGPT -palvelun versio 3.5 käynnisti harvinaisen nopeasti etenevän tekoälybuumin. Tässä ilmiössä merkittävää on ollut se, että tekoälypalveluiden kehittämiseen liittyvä innostus ulottuu niin pieniin, alalle vasta pyrkiviin startuppeihin kuin myös maailman merkittävimpiin teknologia-, ohjelmisto- ja laitevalmistajayrityksiin.

Kuten monien muidenkin loistavien teknologisten ilmiöiden kohdalla, ei vain me hyvien puolella olevat, vaan myös rikolliset ja valtiolliset toimijat, ovat päässeet hyödyntämään tekoälyn luomia mahdollisuuksia. Tietoturvan ammattilaiset kehittävät tekoälyä merkittävästi laajempiin, hyviin käyttötarkoituksiin, tavoitteenaan voittaa sen väärinkäyttäjät.

Tietoturva ry haluaa muistuttaa, että riskienhallinta, jatkuvuudenhallinta, tietosuoja, kyberturvallisuus ja tietoturva tulee huomioida tekoälypalveluiden kehittämisessä vähintään yhtä vakavasti kuin kaikissa muissakin palveluissa. Erityisesti tulee huomioida tekoälypalveluiden tuottamisessa ja hyödyntämisessä sen tuottajalta vaadittava vastuullisuus ja meille osin uudenlaiset eettiset vaatimukset tekoälypalveluiden tuottaman tiedon suhteen, taustalla kehittyvien lakisääteisten ja muiden velvoitteiden ohella.

”Tekoäly on nyt vasta sillä tasolla, missä olimme ATK:ssa siirryttäessä henkilökohtaisten tietokoneiden osalta merkkipohjaisesta DOS-käyttöliittymästä graafiseen Windows-käyttöliittymään 1980-luvun loppupuolella,” Tietoturva ry:n varapuheenjohtaja Kimmo Rousku arvioi. ”Sen sijaan, että jouduimme odottamaan lähes 2 vuosikymmentä iPhone- ja Android-älylaitteiden markkinoilletuloa ja kehttymistä nykytasolle, uudet tekoälypalvelut tekevät vastaavanlaisen suorituskykyloikan vielä tällä vuosikymmenellä.”

Aiemmat Vuoden Tietoturvapalvelut

2022: Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämä kyberturvallisuuden harjoitusympäristö (RGCE)
2021: Digi- ja väestötietoviraston tuottamat TAISTO-harjoitukset