Vuoden Tietoturvailmiö 2023 on avoimuus

Vuoden Tietoturvailmiö 2023 on avoimuus. Tunnustus julkistettiin Teknologia 23 -tapahtumassa TIVIAn ja Tietoturva ry:n ohjelmaosuudessa 9.11.2023 klo 10.30–11.00 TIVIA lavalla Messukeskuksessa.

Tietoturva ry on valinnut Vuoden Tietoturvailmiön vuodesta 2021 alkaen. Vuoden Tietoturvailmiö -tunnustustuksen tarkoituksena on nostaa esille merkittäviä tietoturvaan liittyviä ilmiöitä, jotka ovat edistäneet suomalaista tietoturvaosaamista ja sen arvostusta tai parantaneet organisaatioiden tai käyttäjien turvallisuutta tai nostaneet esille merkittäviä kehittämiskohteita. Tässä yhteydessä tietoturvallisuus käsittää laajasti turvallisuud

en eri osa-alueet.

Vuoden Tietoturvailmiö 2023

Koska mikään turvallisuusjärjestely ei ole 100 % luotettava, organisaatioita kohtaavat erilaiset häiriöt, hyökkäykset sekä henkilöstön toiminnasta johtuvat inhimilliset virheet. Viime vuosien aikana olemme havainneet avoimuuden lisääntyvän näiden organisaatioiden toimintaan kohdistuneiden häiriötekijöiden, erityisesti kyberhyökkäysten, suhteen.

Tämän tunnustuksen myöntäminen niille organisaatioille, jotka ovat avoimesti kertoneet kokemistaan kyberhyökkäyksistä tai muista merkittävistä

häiriöistä, rohkaisee toivottavasti lisää avoimuutta tulevaisuudessa. Samalla toivomme kansalaisten keskustelevan avoimemmin verkkorikollisuuden kohteeksi joutumisesta, jotta häpeän tunne näiden ilmiöiden ympärillä vähenee.

Jokainen organisaatio tai henkilö voi joutua verkkorikollisten uhriksi, kuten Tietoturva ry:n varapuheenjohtaja Kimmo Rousku on omalla avoimella esimerkillään näistä kertonut. Tunnustuksen vastaanottaa Helsingin Seudun Liikenteen tietoturvapäällikkö Petri Kukko (kuvassa keskellä), joka on avoimesti jakanut oppeja organisaationsa kohtaamista palvelunestohyökkäyksistä.

Aiemmat Vuoden Tietoturvailmiöt

2022: Laaja-alainen yhteistyö turvallisuuden kehittämiseksi
2021: Tietoturvaan, tietosuojaan, kyber- tai digiturvaan keskittyvät Podcast-verkko-ohjelmat