Tietoturvatunnustukset 2022

Tietoturva ry julkisti vuoden 2022 tunnustusten saajat osana Digi- ja väestötietoviraston sekä liikenne- ja viestintäministeriön toteuttamaa kansallista tietoturvapäivää 14.10.2022, ja tunnustukset myönnettiin seuraavasti:


VUODEN TIETOTURVAILMIÖ

Laaja-alainen yhteistyö turvallisuuden kehittämiseksi

Suomen yksi merkittävimpiä voimavaroja on toimialarajat ylittävä yhteistyö. Ainutlaatuinen yhteispeli niin viranomaisten, yritysten kuin järjestöjenkin välillä osoittaa suomalaisten kyvyn luoda ja toteuttaa monialaista yhteistoimintaa ilman ulkopuolista ohjausta tai pakkoa.

Esimerkkeinä ansioituneesta ja laaja-alaisesta (tieto)turvallisuusyhteistyöstä Tietoturva ry tahtoo nostaa esiin seuraavat:

  • Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja tietoliikenneoperaattoreiden yhteistyö, jonka avulla on kyetty merkittävästi rajoittamaan Suomeen kohdistuneita huijaussoittoja ja kalasteluviestejä.
  •  Generation Z Hack Challenge 2021 ja 2022 -hakkerointihaasteet, joiden avulla sadat nuoret ovat voineet opiskella ja kehittää tietoturvatestaustaitojaan. Tietoturva ry toivoo hankkeiden innostavan uusia ammattilaisia alalle.
  • Women4Cyber Finland yhdistys tukee naisia työllistymään alalle lisäten näin monimuotoisuutta ja tasaten olemassa olevaa sukupuolijakaumaa.
  • BlueTeamBuilders-ryhmä edistää tietoisuutta erilaisista tietoturvallisista FOSS-järjestelmistä (Freeware or Open Source) eli ilmaisista tai avoimen lähdekoodin tietojärjestelmistä ja
    sovelluksista.
  • Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aikaansaanut ennennäkemättömän kiinnostuksen osallistua maanpuolustukseen. Maanpuolustuskoulutus MPK:n sekä muiden koulutusorganisaatioiden kautta ennätysmäärä kansalaisia onkin päässyt kehittämään omia turvallisuusvalmiuksiaan.
  • Globaalin uhka- ja kyberpoliittisen tilanteen murros on osoittanut kasvavan tarpeen luotettavalle tiedolle. Tietoturva ry kiittää kaikkia niitä asiantuntijoita, jotka ovat aktiivisesti jakaneet oikeaa ja ajantasaista tilannetietoa.
  •  Globaalissa toimintaympäristössä harva yhteistyömuoto on enää kansallinen. Tietoturva ry:n mielestä Flubot-haittaohjelmaa levittäneen verkkorikollisryhmittymän alasajo on erinomainen osoitus onnistuneesta kansainvälisestä yhteistyöstä. Suomesta tähän operaatioon osallistui mm. Keskusrikospoliisi.

Tunnustuksen vastaanottaja

Koska Tietoturva ry ei kykene nostamaan esiin läheskään kaikkia niitä henkilöitä tai tahoja, jotka ovat eri tavoin edistäneet kansallista turvallisuutta kuluneena vuonna, yhdistys omistaa tämän tunnustuksen kaikille, jotka ovat olleet mukana edistämässä turvallisuusyhteistyötä.

 


VUODEN TIETOTURVAPALVELU

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämä kyberturvallisuuden harjoitusympäristö (RGCE)

JYVSECTEC (Jyväskylä Security Technology) -keskuksen kehittämä Realistic Global Cyber
Environment (RGCE) -kyberharjoitusympäristö on ainutlaatuinen alustaratkaisu, jossa on järjestetty kansallisia kyberturvallisuusharjoituksia eli KYHA-harjoituksia vuodesta 2013. Vuosien varrella sen avulla on kehitetty merkittävästi kansallista kyber- ja tietoturvaosaamista niin koko yhteiskunnan, eri organisaatioiden kuin yksittäisten asiantuntijoidenkin tasolla. Jatkuva kehitystyö on tuonut myös kansainvälistä tunnustusta, ja turvallisuusympäristön viimeaikaisten muutosten myötä RGCE:n merkitys on entisestään korostunut.

Tunnustuksen vastaanottajat

Tero Kokkonen, johtaja, Jamk IT-instituutti/JYVSECTEC
Jarno Lötjönen, johtava asiantuntija, palveluliiketoiminnan vastaava, Jamk IT-instituutti/JYVSECTEC
Terho Rintanen, asiakkuuspäällikkö, Jamk IT-instituutti/JYVSECTEC


VUODEN TIETOTURVAVAIKUTTAJA

Tomi Kelo

Tomi Kelo on ollut usean merkittävän kansallisen – ja osin kansainvälisenkin – suosituksen, kriteeristön, ohjeen tai muun keskeisen julkaisun taustalla. Tätä kautta hän on merkittävästi vaikuttanut kansallisen ja välillisesti myös kansainvälisen tietoturvallisuuden kehittymiseen.


ELÄMÄNTYÖPALKINTO

Vuoden 2022 Tietoturvatunnustusten rinnalla Tietoturva ry:n hallitus myöntää myös erillisen elämäntyöpalkinnon Reijo Aarniolle.

Reijo Aarnio toimi tietosuojavaltuutettuna vuosina 1997–2020. Tänä aikana hän oli mukana vaikuttamassa ja kehittämässä merkittävällä tavalla tietosuojan ja tietoturvallisuuden asemaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tietosuojavaltuutetun tehtävistä eläköidyttyään Aarnio on myös jatkanut aktiivista vaikutustyötään mm. toimimalla Sitran osa-aikaisena vanhempana neuvonantajana.

Tietoturva ry onnittelee lämpimästi kaikkia tunnustusten saajia ja kannustaa heitä jatkamaan erinomaista ja tärkeää työtään!


Tallenne tunnustusten jakamistilaisuudesta

Tallenne tunnustusten jakamistilaisuudesta osoitteesta: https://mediaserver.fi/live/digiturvaviikko. Kuvia palkintojen jaosta ja palkituista löytyy Tietoturva ry:n twitter tililtä.


Lisätiedot

Puheenjohtaja Tomi Marttinen, tomi.marttinen@tietoturva.fi, Puh. 040 550 9286
Hallituksen jäsen Kimmo Rousku, kimmo.rousku@tietoturva.fi, Puh. 040 529 7275