Vuoden Tietoturvapäällikkö® 2022

Vuoden Tietoturvapäällikkö® 2022 on Teemu Ylhäisi !

Teemu Ylhäisi on toiminut OP:n tietoturvajohtajana vuodesta 2017.
Ylhäisin aikana OP:n tietoturvahenkilöstön lukumäärä ja budjetti ovat kasvaneet 2,5 –kertaiseksi. Hän on onnistunut siinä, mistä vain moni CISO puhuu ja unelmoi: tietoturva on OP Ryhmässä koko henkilöstön vastuulla ja  tietoturvan huomiointi on sisäänrakennettuna niin liiketoiminnan kuin kehittämisen prosesseihin. Ylhäisin aikana OP:n tietoturvallisuus on siirtynyt tukemaan ketterää kehittämistä ja ketterää organisaatiota.
Ylhäisi osallistuu aktiivisesti OP:n ulkopuolella tietoturvaforumeiden toimintaan ja on arvostettu esiintyjä.
Teemu Ylhäisi on myös pidetty ja arvostettu esimies. Häntä pidetään aitona ja vilpittömänä
johtajana, joka osaa kuunnella, mutta myös haastaa tarvittaessa. Hän toimii OP:n arvojen
mukaisesti: on ihmisläheinen, vastuullinen ja kannustaa yhdessä menestymiseen. Hän ottaa työnsä vaaditulla vakavuudella, huumoria unohtamatta.

.

Tietoturva ry yhdessä yhteistyökumppaninsa  Arrow ECS;n kanssa tarjoaa Teemulle veloituksettoman Certified Ethical Hacker (CEHv11) -kurssin sekä vuoden veloituksettoman henkilöjäsenyyden Tietoturva ry:ssä.