Sääntömääräinen syyskokous 2021

Aika: torstai 25.11.2021, klo 17.00–18.30
Paikka: Keilaranta 1, Espoo ja verkkokokous
Osallistuminen: Lähetämme tarkemmat osallistumisohjeet sekä etänä että paikan päällä osallistuville lähempänä kokousta.
Toivomme, että tulet paikan päälle terveenä ja vähintään kahdesti rokotettuna.

Hinta: ilmainen, osallistumisoikeus ainoastaan jäsenillä.

Ohjelma:
1 § Kokouksen avaaminen
2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5§ Katsaus kuluvan vuoden toimintaan
6§ Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2022
7§ Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2022
8§ Yhdistyksen jäsenmaksun vahvistaminen
9§ Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä
10§ Päätetään hallituksen kokouspalkkioiden ja toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus
11§ Valitaan yhdistyksen hallitus toimintavuodelle 2022

Sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan:hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, 3-6 muuta jäsentä ja 0-2 varajäsentä.

12§ Toiminnantarkastajien valinta toimintavuodelle 2022: Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa.
13§ Valitaan TIVIA ry liittokokousedustajat
14§ Muut asiat

Käsitellään ne muut asiat, jotka ovat hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta

Ilmoittautumislinkki:

Tietoturva ry:n syyskokous: https://crm.ttlry.fi/ttlkotisivupalvelut/Tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?TIAId=5210&kaid=129619