Ilmoittaudu ”Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus” koulutukseen

Tietoturva r.y järjestää ”Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus”-koulutuksen yhteistyössä Arter:in kanssa 25.1.2022-26.1.2022 (2 pv).

Koulutus järjestetään Arterin tiloissa ja kouluttajana toimii Jari Saali. Koulutuskieli on Suomi.

Kokonaisvaltainen Riskienhallinta ja Yritysturvallisuus koulutus (2 pv)

Riskienhallinta on systemaattista työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden, yrityksen hallitseman tiedon ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Se koostuu
jatkuvuussuunnittelun, riskikartoituksen, tietoturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen (safety and security) elementeistä. Kaikki tämä tulisi liittää osaksi organisaation muita toimintajärjestelmiä kuten laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ja tätä kokonaisuutta tulisi hallita.

Riskienhallintatyön tavoitteena on vähentää yritykseen toimintaan liittyviä riskejä ja niistä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia. Juuri siksi on tärkeää, että riskienhallintatyö on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Ulkoiset asiakas- ja/tai viranomaisvaatimukset voivat ohjata toimintaa, mutta
riskienhallintavaatimukset voivat tulla myös organisaation sisältä. Rakenna yrityksen riskienhallinnan perustat alusta alkaen haluttua vaatimustasoa palvelevaksi ja oikein. Tämä koulutuskokonaisuus antaa perusvalmiudet kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan perustason nostosta aina KATAKRI-auditointivaatimusten täyttämiseen asti.

Oppimismenetelmät

Koulutuspäivä koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä, organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista ja päivän aikana tehtävistä harjoitteista.
Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on:

  • saada näkemys ja työkaluja riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen
  • tehdä riskienhallinnasta liiketoimintaa tukevaa ja kannattavaa
  • varmistaa yrityksen jatkuvuus yllättävissä tilanteissa
  • edistää organisaatioiden turvallisuuskulttuuria
  • kehittää ymmärrystä eri toimintaympäristöissä olennaisiin riskienhallintakohteisiin ja
  • antaa valmiudet rakentaa yritykselle KATAKRI-vaatimukset täyttävä riskienhallintamalli

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jari Saali

Lounas ja kahvit

Koulutukseen sisältyy lounas ja iltapäiväkahvit. 

Hinnat

Tietoturva ry jäsenille jäsenhinta 900 euroa(ALV 0%)
Jäsenhinnan saadakseen on Tietoturva ry jäsenyys oltava voimassa ja maksettuna ilmoittautumishetkellä.
Koulutukseen on myös mahdollista osallistua ilman jäsenyyttä, jolloin hinta on  1200 euroa + ALV.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: