Ilmoittaudu ”ISO 27001 tietoturvajärjestelmän rakentaminen” koulutukseen

Tietoturva r.y järjestää ”ISO 27001 tietoturvajärjestelmän rakentaminen”-koulutuksen yhteistyössä Arter:in kanssa 3.12.2021 (1 pv).

Koulutus järjestetään Arterin tiloissa ja kouluttajana toimii  Jussi Moisio. Koulutuskieli on Suomi.

ISO 27001 tietoturvajärjestelmän rakentaminen (1 pv)

Fyysisen työn vähentyessä ja digitalisaation lisääntyessä informaation hallinnasta ja suojaamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Verkottuneessa maailmassa kaikki koneita ja laitteita myöten alkaa olla yhteyksissä toisiinsa ja jopa yksittäinen taitava yksilö voi mahdollisesti päästä käsiksi sellaisiin tietoihin, joihin hänellä ei ole mitään oikeuksia.
Tietoturvan hallinnassa ei pidä myöskään unohtaa perinteisiä fyysisiä suojauksia. ISO 27001:2017 standardin uudistettu rakenne vastaa uusien laatu- ja  mpäristöstandardien pääotsikoita mahdollistaen tietoturvallisuuden kätevän integroinnin osaksi johtamisjärjestelmää. Koulutuksessa käydään läpi tietoturvastandardin rakenne, järjestelmäprojektin vaiheet ja annetaan vinkkejä sisäisille auditoijille.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu ISO 27001_2017 olennaisten vaatimusten läpikäynnistä, merkityksen avauksesta ja käytäntöön soveltavista esimerkeistä. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Osallistujat saavat aineistona erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen ISO 27001:2017 rakentamisen ja auditoinnin tueksi.

Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on:

  • avata ISO 27001:2017 keskeiset vaatimukset,
  • tulkita vaatimusten soveltamisessa,
  • auttaa vaatimusten käytännön toteutuksessa,
  • antaa hyvät vinkit tietoturvajärjestelmän rakentamiseen sekä
  • antaa valmiuksia tietoturvajärjestelmän sisäiseen auditointiin.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jussi Moisio.

Lounas ja kahvit

Koulutukseen sisältyy lounas ja iltapäiväkahvit. 

Hinnat

Tietoturva ry jäsenille jäsenhinta 450 euroa(ALV 0%)
Jäsenhinnan saadakseen on Tietoturva ry jäsenyys oltava voimassa ja maksettuna ilmoittautumishetkellä.
Koulutukseen on myös mahdollista osallistua ilman jäsenyyttä, jolloin hinta on  650 euroa + ALV.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: