Vuoden Tietoturvapäällikkö® 2021 on Samuli Bergström

Tietoturva ry on valinnut jo kymmenennen kerran Vuoden Tietoturvapäällikön.

Vuoden Tietoturvapäällikkö® 2021 on Samuli Bergström.

Verohallinnossa Turvallisuus- ja riskienhallintayksikön johtajana toimiva Samuli Bergström  on ansioitunut erityisesti koko yhteiskunnan kannalta merkittävän organisaation laaja-alaisen ja samalla nopeatempoisen digitalisaation turvallisena mahdollistajana, joka näkyy meidän kaikkien arjessa.

Samuli Bergström on hyvä esimerkki siitä, kuinka laaja-alaisesta turvallisuuden eri osa-alueiden osaamisesta ja toimimisesta niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla on merkittävää hyötyä digitaalisen toimintaympäristön turvallisuuden kehittämisessä.

Tietoturva ry yhdessä yhteistyökumppaninsa  Arrow ECS;n kanssa tarjoaa Samulille veloituksettoman Certified Ethical Hacker (CEHv11) -kurssin sekä vuoden veloituksettoman henkilöjäsenyyden Tietoturva ry:ssä.