Vuoden Tietoturva-aiheinen opinnäytetyökilpailu on käynnissä!

Vuoden Tietoturvaopinnäytetyökilpailu on haussa!

Tietoturva ry myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon parhaimmasta tietoturva-aiheisesta opinnäytetyöstä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille.

Sarjat

 • Ylemmät korkeakoulututkinnot: Diplomityöt, pro gradu -tutkielmat ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt
 • Alemmat korkeakoulututkinnot: Kandidaatintutkielmat ja ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt

Arviointikriteerit

Opinnäytetyön palkinnon saajaa valittaessa käytetään mm. seuraavia valintakriteerejä, joita voidaan soveltaa samanaikaisesti tai painottaen:
Opinnäytetyön tietoturvasisältö
Opinnäytetyön uutuusarvo ja käyttökelpoisuus
Opinnäytetyön arvosana (arvosanan tulee lähtökohtaisesti olla kiitettävä tai erittäin hyvä)
Opinnäytetyön muu sisältö ja työn laajuus
Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella.

Palkinnot

Kummassakin sarjassa palkintona on 500 euron suuruinen stipendi sekä yhden (1) vuoden mittainen Tietoturva ry:n jäsenyys, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin.

Palkinnot jaetaan Tietoturva ry:n syyskokouksen yhteydessä. Lisäksi palkinnon saajien haastattelut julkaistaan Tietoturva ry:n www-sivuilla (http://www.tietoturva.fi) ja palkituista tiedotetaan myös muissa viestintävälineissä.

Hakeminen

Vuoden tietoturvaopinnäytetyöpalkintoa 2019 voi hakea sellaisella suomalaiseen korkeakoulututkintoon liittyvällä opinnäytetyöllä, joka on hyväksytty 1.10.2018 – 30.9.2019 välisenä aikana. Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä:

 • Hakijan tiedot
 • Tiedot oppilaitoksesta ja tutkinnosta, johon opinnäytetyö on tehty
 • Opinnäytetyön otsikko ja aihe
 • Työn ohjaajan yhteystiedot
 • Perustelut (miksi ehdotettu opinnäytetyö on vuoden paras tietoturva-aiheinen opinnäytetyö)
 • Lisäksi liitteeksi:
  • opinnäytetyöstä annettu arvostelulomake
  • opinnäytetyö sähköisessä muodossa
  • työn ohjaajan antama suositus/lausunto

Hakemukset tulee toimittaa 1.10.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tietoturvatunnustus@tietoturva.fi

Lisätiedot

Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta antaa Miikka Jarnola: miikka.jarnola@tietoturva.fi
Tietoturva ry pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä perustellusta syystä tai jättää palkinnon jakamatta, mikäli riittävän laadukkaita hakemuksia ei saada.