Tietoturva ry palkitsi vuoden tietoturvapäällikön 20.3. ICTexpo 2013 messuilla

Toista kertaa jaettava Vuoden Tietoturvapäällikkö -tunnustuksen sai Viesintäviraston riskienhallintapäällikkö Jani Arnell. Palkinto luovutettiin 20.3.2013 ICTexpo Helsinki -messujen yhteydessä.

Arnell työskentelee Viestintäviraston riskienhallintapäällikkönä vastuualueenaan mm. viraston sisäisen tietoturvallisuuden ohjaus ja kehittäminen. Arnell osallistuu tietoturvallisuuden kehittämiseen oman organisaationsa lisäksi myös esimerkiksi valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmässä (VAHTI) ja kansainvälisessä ISF-järjestössä (Information Security Forum). Hän työskentelee yhteiskunnan tietoturvallisuuden kannalta avainasemassa ja erottautui määriteltyjen valintakriteerien perusteella muista ansiokkaista ehdokkaista.

Vuotuinen tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää suomalaista tietoturvaosaamista ja -arvostusta sekä kannustaa tietoturva-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, jaettiin nyt toisen kerran. Valinnan teki Tietoturva ry:n hallitus ja se perustui ennalta määriteltyihin kriteereihin, joiden avulla avoimen ehdokasasettelun kautta esitettyjen ehdokkaiden joukosta valittiin vuoden 2013 Vuoden Tietoturvapäällikkö.

Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Lappi toteaa: ”Arnellin kohdalla korostui sekä Viestintävirastossa tehty ansiokas tietoturvallisuus- ja riskienhallintatyö että aktiivisuus kansallisissa ja kansainvälisissä tietoturvallisuuden yhteistyöryhmissä.“

Arnell työskentelee Helsingissä Viestintävirastossa, joka on ISO/IEC 27001 -tietoturvasertifioitu organisaatio ja jonka merkitys yhteiskunnan tietoturvallisuuden takaajana on vuosi vuodelta kasvanut. Viestintävirastoon on tammikuussa 2013 valtioneuvostossa hyväksytyssä kyberturvallisuusstrategiassa ehdotettu perustettavaksi tänä vuonna uuden CERT-FI- ja NCSA-FI-yksiköiden rinnalle kyberturvallisuuskeskus ja sen toimintakykyä tietoturvallisuuden valvonnan osalta lisättäisiin näin merkittävästi. Arnell on kehittänyt kansallisen tietoturvallisuuden toimintatapoja myös mm. valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmässä (VAHTI) ja johtoryhmän alaisissa työryhmissä sekä osallistunut aktiivisesti kansainväliseen tietoturvallisuusyhteistyöhön esimerkiksi osana Information Security Forum-järjestön (ISF) toimintaa. Aiemmin Arnell on työskennellyt tietoturvallisen yhteiskunnan puolesta mm. kansallisen tietoturvaviranomaisen (CERT-FI) sekä EU:n verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) tehtävissä.

Uusi Vuoden Tietoturvapäällikkö toteaa tunnustuksesta: “Arvostan suuresti saamaani tunnustusta ja haluan lämpimästi kiittää kaikkia minua tukeneita henkilöitä. On hienoa huomata, että Viestintävirastossa tekemäämme sisäistä tietoturvatyötä arvostetaan myös viraston ulkopuolella. Tämä on hyvä osoitus siitä, kuinka positiivinen tietoturvakulttuuri heijastuu myös aina organisaation toimintaympäristöön. Haluan myös kiittää Tietoturva ry:tä jo vuosia kestäneestä hyvästä tietoturvatyöstä. Verkottuminen ja organisaatioiden rajat ylittävä yhteistyö ovat tärkeitä onnistumisen avaimia tietoturvallisuutta ylläpidettäessä ja kehittäessä.”