Banneri-mainonnan periaatteet

Tekniset vaatimukset bannerille

 • Tarjoillaan Tietoturva ry:n palvelimelta
 • Bannerin levys: 160 px
 • Tiedostomuoto: GIF, PNG tai JPEG (RGB)
 • Bannerin maksimi tiedostokoko: 100 kB
 • Ei saa sisältää liikkuvaa kuvaa
 • Yhdistykselle kerrotaan verkko-osoite, johon bannerin tulee osoittaa

Julkaisuperiaatteet

 • Yhdityksen hallituksen tulee hyväksyä banneri: bannerin sisällön on liityttävä selkeästi tietoturvaan.
 • Bannerin ulkoasu tulee olla hillitty ja sen tulee olla laadittu hyvien tapojen mukaisesti
 • Yhdistys ei takaa bannerille 100% näkyvyyttä. Mikäli samaan aikaan on useita bannereita julkaistuna, niin järjestelmä kierrättää bannereiden näkyvyyttä tasapuolisesti.
 • Bannerit sijoitetaan etusivun oikeaan laitaan.
 • Banneria klikattaessa kohdesivu avataan uuteen ikkunaan

Sopimuksen kesto ja hinta (Yhteistyökumppaneille)

 • Banneri voi olla korkeintaan kuusi (6) kuukautta näkyvillä yhdellä sopimuksella.
 • Yhdistys pidättää oikeuden olla jatkamatta sopimusta.
 • Bannerin hinta on alkaen 350€ alkava kuukausi. Kuukauden pituutena käytetään laskennallisesti 30 päivää. Tietoturva ry:n yhteisöjäsenet saavat 50% alennuksen hinnasta.
 • Sopimuskauden alkaminen ja loppuminen eivät ole sidottuja kalenterikuukausien alkamiseen ja loppumiseen.
 • Yhdistyksen toiminnan luonteesta johtuen, banneri saattaa olla näkyvissä pidempään kuin sopimuksessa määritellyn ajanjakson. Mikäli yhteistyökumppanille on erityisen tärkeää, että julkaisu- tai päättymispäivät ovat tarkkoja, niin yhteistyökumppanin tulee erikseen mainita asiasta.
 • Bannerimainonan maksuehto on 14 päivää. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, yhdistys pidättää oikeuden poistaa bannerimainos sivustolta ilman eri ilmoitusta.

Muuta

 • Banneri-mainonnasta tehdään aina kirjallinensopimus
 • Yhteistyökumppanin tulee ilmoittaa
  • Ilmoitusaika (ensimmäinen esityspäivämäärä ja viimeinen esityspäivämäärä)
  • Laskutustiedot
 • Tietoturva ry ei tee banneria, vaan yhteistyökumppanin tulee toimittaa valmis banneri Tietoturva ry:lle.