Vuoden opinnäytetyökilpailu 2010

Tietoturva ry palkitsi vuoden parhaana tietoturva-aiheisena opinnäytetyönä Markku Parviaisen Darknet-sensorijärjestelmää käsittelevän diplomityön Tampereen teknilliselle yliopistolle. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn Vuoden tietoturvaopinnäytetyö -kilpailuun hyväksyttiin mukaan varsinaiset tietoturvatutkimukset sekä tietoturvan käyttöä käsittelevät tutkimukset. Kilpailun sarjat olivat pro gradu/diplomityö ja ammattikorkeakoululopputyö. Opinnäytetyön tuli olla hyväksytty viime vuoden kesäkuun ja tämän vuoden toukokuun välisenä aikana.

Kilpailun tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita laatimaan laadukkaita tietoturva-aiheisia opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Kilpailuaika oli 20.5.  - 30.6.2010. Palkinto luovutettiin vanhempana tietoturva-asiantuntijana työskentelevälle Parviaiselle Tietoturva ry:n sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä Helsingissä.

Diplomityö "Darknet - sensorijärjestelmä tietoverkon skannausten havainnointiin" arvosteltiin 7. huhtikuuta arvosanalla erittäin hyvä. Diplomityön tarkastajana toimi Tampereen teknillisen yliopiston professori Jarmo Harju ja ohjaajana DI Jyrki Yli-Paavola TeliaSoneralta. Parviainen valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta viime keväänä.

Lopputyön kohde auttaa vähentämään tietoturvaongelmia

Toteutetun ns. darknet-verkon avulla on tänä ja viime vuonna havaittu useita tuhansia saastuneita tietokoneita, jotka on kytketty irti verkosta ja niiden haltijoita on opastettu tietokoneen puhdistamisessa.