Tietosuojaverkosto aloittanut toimintansa

 Tietoturva ry on järjestänyt yhteistyössä HR Legal Services Oy:n tietosuojalakimies Jasmina Heinosen kanssa Tietosuojaverkoston. Tietosuojaverkoston tavoitteena on jakaa tietoa tietosuojasta, herättää keskustelua ja tukea tietosuojaa työkseen tekeviä. Tietosuojaverkosto halutaan pitää matalan kynnyksen yhteistyöfoorumina.

 Tietosuojaverkosto sai alkunsa alun perin Heinosen Linkediniin kirjoittaman viestin kautta: ”Tietoturva ry:n Ursula Koski otti minuun yhteyttä, kun Linkediniin spontaanisti kirjoittamani ajatus oli levinnyt ympäri verkkoa. Siitä se sitten lähti. Aloitimme yhdessä toteuttaa uudenlaista verkostoa. Verkostoa ei olisi voinut perustaa ilman Tietoturva ry:n ja Tivian panostusta.”, kertoo Heinonen. 

Tietosuojaverkosto saikin useita satoja suoria ilmoituksia kiinnostuksesta toimintaan. Ajatus levisi verkossa nopeasti. ”Minusta kiinnostus Tietosuojaverkostoa kohtaan kuvastaa erityisesti, kuinka monelle on epäselvää, mitä tuleva uusi yleinen tietosuoja-asetus oikein tarkoittaakaan”, kertoo Heinonen. Tietosuojaverkostossa on ideana, että osallistujat jakaisivat tietoa keskenään sekä kysyisivät kysymyksiä vaikeista teemoista. Heinonen työskentelee itse tietosuojavastaavana, valmentaa tietosuojasta sekä johtaa GDPR-projekteja. Tietosuoja-asetus on tullut hänelle tutuksi työssä, mutta hän kokee silti usein kaipaavansa mm. tarkempia linjauksia. ”Epätietoisuudessa eläminen on kuormittavaa, kun haluaisi tehdä työnsä hyvin ja oikein. Huomaan kuitenkin, etten ole ainoa, jolla on sama ongelma.”, kuvailee Heinonen.

Tiistaina 16.1.2018 pidettiin Tietosuojaverkoston perustamistilaisuus. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä 100 henkeä ja etäyhteyden yli 20. Pääpuhujana tilaisuudessa toimi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kertoen tietosuoja-asetukseen liittyvät ajankohtaiset kuulumiset. Reijo Aarnion esitystä seurasi Krista Venhomaa Everwhite Oy:stä joka ansiokkaasti kertoi Tietosuojan käytännön toteutuksesta raportointiarkkitehtuurissa pankkisektorilla. Muita Tietosuojaverkoston tapahtumia on ollut Tietosuojan kyselytunti 15.2.2018.

 

Miten Tietosuojaverkoston toimintaan pääsee mukaan?

 Jos olet mukana Linkedinissä tai Facebookissa, Tietosuojaverkoston ryhmä löytyy sieltä. Ryhmän nimi on Tietosuojaverkosto. Ryhmää ylläpitää Tietoturva ry:n puheenjohtaja Ursula Koski. 

Tietosuojaverkostolla on lisäksi kehitteillä omat nettisivut. Väliaikaiset sivustot löytyy täältä: https://tietosuojaverkosto.wordpress.com/. Sivusto on julkinen, joten tapahtumien materiaalit jaetaan sosiaalisen median ryhmissä. Sivuston kautta on myös mahdollista kommentoida ja kehittää Tietosuojaverkoston toimintaa 

 

 

Kirjoittajan lyhyt Bio
 

Jasmina Heinonen, HR Legal Services Oy

Jasmina Heinonen on Tietosuojalakimies ja tietosuojavastaava HR Legal Services Oy:ssa sekä aktiivinen toimija Tietosuojaverkostossa.


Palstasta:

Vieraskynä palstastalla käsitellään ajankohtaisia tietoturva- ja tietosuoja-aiheita. Kirjoittajina toimivat sekä Tietoturva ry:n yhteisöjäsenten edustajat että muut maamme mielenkiinoiset tietoturvapersoonat. Palstalla esitetyt ajatukset eivät välttämättä kuvaa Tietoturva ry:n kantaa tai esittäjiensä organisaatioiden virallisia kantoja.