Miniseminaari: IoT-, sovelluskehitys- ja kokonaistoimitusturvallisuus

Tietoturva ry järjesti yhdessä Sytykkeen kanssa tietoturvaseminaarin 17.3.2016 liittyen IoT-, sovelluskehitys- ja kokonaistoimitusten turvallisuuteen. Tilaisuudessa käsiteltiin kattavasti aihepiiriä eri näkökulmista sekä pohdittiin kuinka organisaatiot voivat hyödyntää uusia mahdollisuuksia riskinsietokykynsä puitteissa.

Tilaisuuden esitykset


Anturiteknologian nykytila ja sen kehitysnäkymät
Jukka Pirinen, TJ, Jupitek

Antureiden määrä lisääntyy erilaisissa laitteissa ja sovelluksissa. Uudet teknologiat mahdollistavat uusien anturisovellusten nopean kehittämisen. Antureiden liittämiseksi osaksi IoT-järjestelmää on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Esityksessä pureudutaan antureiden sekä anturiverkkojen kehitysnäkymiin ja toteuttamiseen.

Esityskalvot: Anturiteknologian kehitysnäkymät


Arvon luominen IoT:llä 
Robert Wendelin, PhD (Econ.) , Virtual CEO for IoT, Senior Business Development Manager, TeliaSonera Finland Oyj Enterprise OfferingSonera 

Esineiden internet, teollinen internet, IoT, M2M, Machine to Machine, Internet of Everything. Termien ja lyhenteiden takaa löytyy valtavasti mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseen, kasvattamiseen ja jopa täysin uuteen liiketoimintaan.

Internet of Things (IoT) tarkoittaa fyysisten esineiden, palveluiden, järjestelmien ja ohjelmistojen sekä jopa ihmisten liittämistä yhteen internetin välityksellä. Nettiyhteyden avulla voidaan mm. kerätä ja analysoida tietoa reaaliaikaisesti ja ohjata laitteita etänä. Koneet ilmoittavat huolto- ja korjaustarpeistaan, lääkeautomaatit muistuttavat lääkkeidenotosta, ja kierrätysastiat ilmoittavat täyttymisestään. Miten sinä voit hyödyntää esineiden internetin luomia mahdollisuuksia liiketoiminnassasi?

Esityskalvot: Creating Value with IoT


Projektinhallinnan riskit monitoimittajaympäristössä 
E.Harri Niemi, CapeNiemi Consulting

Esitys kattaa projektitoimituksen riskienhallinnan pääpiirteet. Sisällön kokee mielenkiintoiseksi henkilöt jotka ovat vastuussa projektien toteutuksesta ja tuloksesta. Haasteet syntyvät ketteryydestä, monitoimittajaympäristöstä ja virtuaalisesta toteuttamisesta. Miten on järkevää hoitaa syntyviä riskejä ja missä järjestyksessä. Kannattaako riitauttaa ja jos niin milloin? 

Esityskalvot: Projektihallinnan riskit monitoimittaja ympäristössä


Tiedon suojaaminen ja hallinta
Pasi Parkkonen, Advance 

Esityskalvot: Tiedon suojaaminen ja hallinta


IT-riskienhallinta
Sami Vainio-Palkeinen, BDO 

Esityskalvot: IT-riskienhallinta


Tietosuoja hajautetussa ympäristössä  
Kaisa Keski-Vähälä, Castren & Snellman

Uusi tietosuoja-asetus korvaa pitkälti nykyisen henkilötietonormiston. Asetus asettaa sekä rekisterinpitäjille että käsittelijöille lukuisia uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyn suhteen ja sisältää toisaalta merkittävän sanktiouhan laiminlyöntien suhteen. Esityksessä käydään lyhyesti läpi asetuksen merkittävimmät muutokset ja niihin varautuminen. Asetus tulee voimaan noin kahden vuoden kuluttua, joten nyt on erinomainen aika huomioida ja varautua muutostarpeisiin henkilötietojen käsittelyssä.

Esityskalvot: Tietosuoja hajautetusssa ympäristössä


 

Puhujaesittelyt

Kaisa Keski-Vähälä, Castren & Snellman

Kaisa Keski-Vähälä on kokenut tietosuoja-asianajaja, joka on hoitanut lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä tietosuojaa koskevia toimeksiantoja ja neuvoo tietosuoja-asioissa päivittäin 

E.Harri Niemi, CapeNiemi Consulting

E.Harri Niemi toimii isojen organisaatioiden toiminnan tulkkina nykyään omistamansa yrityksen CapeNiemi Consulting Oy johtavana neuvonantajana. Hänen toimeksiantonsa ovat pääasiassa olleet organisaation johdon määrittelemät muutokset ja niiden toteutukset. Hänen aikaisemmat työnantajat ovat olleet Tieto Oyj, CapGemini Oy, Valmet Oyj sekä Esso Oy ja Exxon Company N.Y Tällä hetkellä toimet liittyvät pääasiassa tietohallintoon, kokonais- arkkitehtuureihin, tietoturvan toteuttamiseen, liiketoiminnan määrittelemiseen sekä mittaamiseen. Harrastetoimintaan on aktiivisesti liittynyt yhdistys- ja liittohallitukset mm. TTL, Hetky, ATKINS ja HELIA tietotekniikan neuvottelukunta. 

Jukka Pirinen, Jupitek Oy

Jukka Pirisellä on 20 vuoden kokemus teollisuusautomaatiosta sekä sekä teollisuuden ja kiinteistöjen mittaus- ja informaatiojärjestelmistä.

Robert Wendelin, TeliaSonera Finland Oyj Enterprise OfferingSonera

KTT Robert Wendelin toimii virtuaalisena CEO:na IoT:lle Enterprise Offerings osastolla TeliaSonera Finlandissa. Hän on kehittänyt strategiaa ja liiketoimintaa käytettävyydelle (uptime) joka on tuettu telematiikalla ja Internet of Thingsillä erilaisissa neuvonantaja ja hallituspaikoissa mm. Volvo Groupilla ja Scanialla vuodesta 1995. 

#SoneraB2D, @Sonera_B2B