Tietoturva ry palkitsi vuoden parhaat tietoturva-aiheiset opinnäytetyöt

Kuvassa Aki Khawaja

Tietoturva ry palkitsi syyskokouksessaan vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä Aalto-yliopiston Cesar Pereida Garcian sekä Metropolia-ammattikorkeakoulun Aki Khawajan opinnäytetyöt. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna seitsemättä kertaa.

Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Antti Pirinen  toteaa voittaneista töistä: ”Palkitut opinnäytetyöt vastaavat jo mediassakin viime aikoina esillä olleiden uutisten puolesta todellisiin ja ajankohtaisiin tarpeisiin. Lisäksi voittaneissa töissä korostuu niiden käyttökelpoisuus, sillä molemmat ovat konkreettisesti parantaneet tietojärjestelmien tietoturvallisuuden tilaa.”

Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin Cesar Pereida Garcian diplomityö, jossa tutkittiin vahvan salauksen murtavia sivukanavahyökkäyksiä. Työn tuloksena löydettiin Internet-sovelluksissa yleisesti käytetyistä kirjastoista haavoittuvuuksia. Diplomityö tehtiin Aalto-yliopistossa ja se sai kiitettävän arvosanan.

Alempien korkeakoulututkintojen sarjan puolestaan voitti Aki Khawajan työ, jossa hän oli löytänyt useita salaus- ja verkkohaavoittuvuuksia suomalaisen ohjelmistotalon tuotteesta. Opinnäytetyö tehtiin Metropolia-ammattikorkeakoulussa ja se sai kiitettävän arvosanan.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 asti myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäyt

 


Kilpailusta lyhyesti 2016

Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille.

Sarjat

 • Ylemmät korkeakoulututkinnot
  • Diplomityöt, pro gradu -tutkielmat ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt
 • Alemmat korkeakoulututkinnot
  • Kandidaatintutkielmat ja ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyöt

Arviointikriteerit

Opinnäytetyön palkinnon saajaa valittaessa käytetään mm. seuraavia valintakriteerejä, joita voidaan soveltaa samanaikaisesti tai painottaen:

 • Opinnäytetyön tietoturvasisältö
 • Opinnäytetyön uutuusarvo ja käyttökelpoisuus
 • Opinnäytetyön arvosana (arvosanan tulee lähtökohtaisesti olla kiitettävä tai erittäin hyvä)
 • Opinnäytetyön muu sisältö ja työn laajuus

Mikäli opinnäytetyö on osittain salainen, tällöin arviointi tehdään julkisen osan perusteella.

Palkinnot

Kummassakin sarjassa palkintona on 500 euron suuruinen stipendi sekä yhden (1) vuoden mittainen Tietoturva ry:n jäsenyys, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin. Palkinnot jaetaan Tietoturva ry:n syyskokouksen yhteydessä. Lisäksi palkinnon saajien haastattelut julkaistaan Tietoturva ry:n www-sivuilla (http://www.tietoturva.fi) ja palkituista tiedotetaan myös muissa viestintävälineissä.

Hakeminen

Vuoden tietoturvaopinnäytetyöpalkintoa 2016 voi hakea sellaisella suomalaiseen korkeakoulututkintoon liittyvällä opinnäytetyöllä, joka on hyväksytty 1.6.2015 - 30.9.2016 välisenä aikana. Palkintoa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä:

 • Hakijan tiedot
 • Tiedot oppilaitoksesta ja tutkinnosta, johon opinnäytetyö on tehty
 • Opinnäytetyön otsikko ja aihe
 • Työn ohjaajan yhteystiedot
 • Perustelut (miksi ehdotettu opinnäytetyö on vuoden paras tietoturva-aiheinen opinnäytetyö)

Lisäksi liitteeksi:

 • opinnäytetyöstä annettu arvostelulomake
 • opinnäytetyö sähköisessä muodossa työn
 • ohjaajan antama suositus/lausunto

Kilpailu tullaan järjestämään jälleen vuonna 2017. 

Lisätiedot Lisätietoja palkinnosta ja sen hakemisesta antaa Antti Pirinen: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Tietoturva ry pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä perustellusta syystä tai jättää palkinnon jakamatta, mikäli riittävän laadukkaita hakemuksia ei saada.