Tapahtuma

Otsikko: Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus (3pv)
Kalenteri: Yhteistoiminta
Päivä: 08:30 07.03.2019 - 16:00 09.05.2019
Vapaiden paikkojen lukumäärä: 0/0
Kopioi: Google
Kopioi: Outlook (.ics)

Sinun tulee olla kirjautuneena sivustolle, jotta voit ilmoittautua tapahtumaan.

Tapahtumakuvaus

Tietoturva ry järjestää yhteistyössä Qualitas Fennican kanssa Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden koulutuskokonaisuuden. Koulutus on kolmepäiväinen ja järjestetään to 7.3.,  to 4.4.  ja to 9.5.2019. Koulutuskokonaisuuden omavastuu osuus on yhteensä 150 euroa. 

Aika: to 7.3.,  to 4.4., to 9.5.

Paikka: Oracle House, Gräsantömä 2, 02200 Espoo

Ilmoittautumisinfo: Ilmoittautuminen avataan lähiaikoina. Ilmoittautuminen on sitova kaikkiin kolmeen koulutukseen ja niitä ei ole mahdollista suorittaa erikseen. Maksuton peruutus 7 päivää ennen ensimmäistä koulutusta. Koulutus on suomenkielellä. Ilmoittaudu mukaan https://www.lyyti.in/riskienhallintakevat2019.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja yritysturvallisuus (3 päivää)

Riskienhallinta on systemaattista työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden, yrityksen hallitseman tiedon ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Se koostuu jatkuvuussuunnittelun, riskikartoituksen, tietoturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen (safety and security) elementeistä. Kaikki tämä tulisi liittää osaksi organisaation muita toimintajärjestelmiä kuten laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ja tätä kokonaisuutta tulisi hallita.

Riskienhallintatyön tavoitteena on vähentää yritykseen toimintaan liittyviä riskejä ja niistä aiheutuvia vahinkoja ja kustannuksia. Juuri siksi on tärkeää, että riskienhallintatyö on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.
Ulkoiset asiakas- ja/tai viranomaisvaatimukset voivat ohjata toimintaa, mutta riskienhallintavaatimukset voivat tulla myös organisaation sisältä. Rakenna yrityksen riskienhallinnan perustat alusta alkaen haluttua vaatimustasoa palvelevaksi ja oikein.

Tämä koulutuskokonaisuus antaa perusvalmiudet kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan perustason nostosta aina KATAKRI-auditointivaatimusten täyttämiseen asti.

Koulutuksen tavoitteet:
• saada näkemys ja työkaluja riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen;
• tehdä riskienhallinnasta liiketoimintaa tukevaa ja kannattavaa;
• varmistaa yrityksen jatkuvuus yllättävissä tilanteissa;
• edistää organisaatioiden turvallisuuskulttuuria;
• kehittää ymmärrystä eri toimintaympäristöissä olennaisiin riskienhallintakohteisiin ja
• antaa valmiudet rakentaa yritykselle KATAKRI-vaatimukset täyttävä riskienhallintamalli.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka:
• vastaavat turvallisuustason nostosta ja tähtäävät esim. KATAKRI vaatimusten täyttämiseen
• vastaavat yrityksen hallintajärjestelmän ylläpitämisestä, kehittämisestä ja hyödyntämisestä
• vastaavat laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja kehitysasioista
• ovat kiinnostuneita yrityksen riskienhallinnasta ja turvallisuusjohtamisen kehittämisestä

 
I PÄIVÄ – Jatkuvuus ja turvallisuusjohtaminen

08:30 Aamukahvit

09:00 Päivän avaus (esittäytyminen, ohjelma, tavoitteet)

Jatkuvuus

 • toimintaympäristön merkitys
 • toimitusketjut
 • tuotanto
 • järjestelmät
 • poikkeustilannesuunnitelmat ja -hallinta
 • toiminta poikkeustilanteessa
 • harjoittelu ja jatkuva parantaminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00 

Turvallisuusjohtaminen

 • turvallisuusmääräys, -politiikka ja -käsikirja
 • turvallisuuden vuosikello
 • toimintaympäristön vaatimukset → strategia → päämäärät → kehityshankkeet

Turvallisuusjohtaminen

 • vastuumääritys ja tehtävät
 • viestintä
 • johdon katselmus
 • laki- ja viranomaisvaateet

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

16:00 Koulutuspäivä päättyy

 

II PÄIVÄ – Riskikartoitus ja -arviointi sekä viitekehykset

08:30 Aamukahvit

09:00 Päivän avaus

Riskikartoitus ja -arviointi

 • riskien tunnistus
 • riskien arviointi
 • riskien hallintatoimenpiteet
 • riskit ja prosessikehitys
 • ennakointi ja ennaltaehkäisy

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00

Ulkoiset normit ja viitekehykset

 • sisäinen turvallisuuskulttuuri
 • yleisimmät normit, viitekehykset ja ohjeistukset

Ulkoiset normit ja viitekehykset

 • KATAKRI
 • Vahti- ja EU-ohjeistus
 • ISO 27000-sarja
 • ISO 31000
 • Suomen lait (turvallisuuden kannalta keskeiset lait)

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

16:00 Koulutuspäivä päättyy

 

III PÄIVÄ – Tieto-, fyysinen- ja henkilöstöturvallisuus

08:30 Aamukahvit

09:00 Päivän avaus

Tietoturvallisuus

 • tiedon luokittelu
 • tiedon käsittely
 • tiedon siirto ja lähettäminen
 • tiedon tuhoaminen
 • asiakkaan tieto
 • yrityksen tieto

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

12:00 LOUNAS

13:00

Fyysinen turvallisuus

 • vaatimukset ja normit
 • turvallisuuskehät ja -valvonta
 • turvallisuusseuranta, rekisterit ja -ilmoitukset
 • testaus ja ylläpito
 • Henkilöturvallisuus
 • työsuhteen elinkaari
 • tukiprosessit
 • turvallisuusselvitykset
 • tehtävien vaaralliset yhdistelmät
 • perehdytys, koulutus ja seuranta
 • työmatkaliikenne ja matkustaminen

Ryhmäpohdintoja, keskusteluja ja kysymyksiä

16:00 Koulutuspäivä päättyy