Tietoturva ry valitsi Espoon kaupungin Matti Parviaisen Vuoden 2019 tietoturvapäälliköksi

Parviainen on suhteellisen lyhyen ajanjakson, vain hieman reilun kahden vuoden aikana, nostanut Espoon Kaupungin tietoturvallisuuden edistämisen näkyvyyttä merkittävästi.

Kuntasektori on keskimääräistä haastavampi toimintakenttä, mutta Parviainen on ennakkoluulottomasti onnistunut nostamaan positiivisessa mielessä tietoturvallisuuden merkitystä yhteiskunnallisella tasolla, Suomen kontekstissa tietoturvallisuuden ollessa ylikorostuneesti yksityisen sektorin asia.

Esimerkkinä onnistuneesta kampanjasta tietoturvatietoisuuden ja tietoturvatyön näkyvyyden esittämisen osalta voidaan mainita Hack with Espoo -konsepti, jossa yhdessä viranomaisten ja yritysten kanssa Espoo pyrkii tavoittamaan teknologiasta kiinnostuneita nuoria ja tarjoamaan heille opetusta sekä ohjausta eettisestä hakkeroinnista , samanaikaisesti mahdollistaen myös Espoon kaupungin tietojärjestelmien testauksen.

Palkinnoksi Vuoden Tietoturvapäällikkö sai kunniamaininnan lisäksi tietoturvakurssin yhteistyössä Arrow ECS:n kanssa. Tämän lisäksi palkittu sai vuoden mittaisen Tietoturva ry:n jäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin.

Tietoturva ry on valinnut Vuoden tietoturvapäällikön vuodesta 2012 alkaen. 

Edelliset palkitut ovat:

• 2018: Tomi Pitkänen, Neste Oyj 

• 2017: Jari Pirhonen, Oy Samlink Ab 

• 2016: Leo Niemelä, LähiTapiola-ryhmä 

• 2015: Kimmo Rousku, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 

• 2014: Helvi Salminen, Gemalto Oy 

• 2013: Jani Arnell, Viestintävirasto 

• 2012: Jyri-Petteri Aro, Maanpuolustuskorkeakoulu