Yhteisöjäsenet: Banneri-mainonta -50%

Tietoturva ry tarjoaa yhteisöjäsenilleen mahdollisuuden banneri-mainontaan 50% alennuksella normaalihinnasta. 

Julkaisuperiaatteet:

 • Yhdityksen hallituksen tulee hyväksyä banneri: bannerin sisällön on liityttävä selkeästi tietoturvaan.
 • Bannerin ulkoasu tulee olla hillitty ja sen tulee olla laadittu hyvien tapojen mukaisesti
 • Yhdistys ei takaa bannerille 100% näkyvyyttä. Mikäli samaan aikaan on useita bannereita julkaistuna, niin järjestelmä kierrättää bannereiden näkyvyyttä tasapuolisesti. Mikäli bannerille halutaan 100% näkyvyys, niin tästä tulee sopia aina tapauskohtaisesti. 
 • Bannerit sijoitetaan etusivun oikeaan laitaan.
 • Banneria klikattaessa kohdesivu avataan uuteen ikkunaan

Sopimuksen kesto ja hinta (Yhteistyökumppaneille)

 • Banneri voi olla korkeintaan kuusi (6) kuukautta näkyvillä yhdellä sopimuksella.
 • Yhdistys pidättää oikeuden olla jatkamatta sopimusta.
 • Bannerin hinta on alkaen 350€ alkava kuukausi, yhteisöjäsenet saavat hinnasta 50% alennuksen. Kuukauden pituutena käytetään laskennallisesti 30 päivää.
 • Sopimuskauden alkaminen ja loppuminen eivät ole sidottuja kalenterikuukausien alkamiseen ja loppumiseen.
 • Yhdistyksen toiminnan luonteesta johtuen, banneri saattaa olla näkyvissä pidempään kuin sopimuksessa määritellyn ajanjakson. Mikäli yhteistyökumppanille on erityisen tärkeää, että julkaisu- tai päättymispäivät ovat tarkkoja, niin yhteistyökumppanin tulee erikseen mainita asiasta.
 • Bannerimainonan maksuehto on 14 päivää. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, yhdistys pidättää oikeuden poistaa bannerimainos sivustolta ilman eri ilmoitusta.