Tietoturvatunnustus!

Tietoturva ry julkistaa uuden vuosittaisen kilpailun, alkaen kuluvasta vuodesta jaamme vuosittain tunnustuksen jollekin, joka on

Vuoden 2021 Tietoturvailmiö, Tietoturvapalvelu, Tietoturvatuote tai Tietoturvavaikuttaja

Tunnustuksen tarkoituksena on nostaa esille merkittäviä tietoturvaan liittyviä ilmiöitä, sitä edistäviä palveluita tai tuotteita tai sellaisia henkilöitä, jotka ovat edistäneet suomalaista tietoturvaosaamista ja sen arvostusta tai parantaneet organisaatioiden tai käyttäjien turvallisuutta tai nostaneet esille merkittäviä kehittämiskohteita. Tässä yhteydessä tietoturvallisuus käsittää laajasti turvallisuuden eri osa-alueet.

Kilpailun säännöt

Palkinnon saajaa valittaessa tulee valinnan perustua yhteen tai useampaan seuraavista valintakriteereistä:

Vuoden Tietoturvailmiö, Tietoturvapalvelu, Tietoturvatuote, Tietoturvavaikuttaja – valintakriteereitä:

  • tunnettavuus
  • laadukkuus
  • merkitys alan kehitykseen
  • kotimaisuus
  • Vaikuttajan osalta vaikutus esimerkiksi suomalaiseen tietoturvaosaamisen, kulttuurin tai asenteen kehittymiseen

Tunnustuksen ehdokasasettelu on auki 10.5. – 30.10.2021 välisen ajan.

Ehdotukset perusteluineen pyydetään lähettämään kilpailua varten laaditulla lomakkeella osoitteessa https://tietoturva.fi/vuositunnustus

Tietoturva ry:n hallitus valitsee Vuoden Tietoturvailmiön, Tietoturvapalvelun, Tietoturvatuotteen tai Tietoturvavaikuttajan ehdokkaiden joukosta mainittujen palkintokriteerien perusteella.

Tietoturva ry:n hallituksen jäsentä ei voi valita Vuoden Tietoturvavaikuttajaksi.

Voittajan päättäminen

Kilpailun työryhmä käy läpi määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ja varmistaa, että hakijat täyttävät asetetut kriteerit. Ehdokkaat pisteytetään taulukkoon. Mikäli kaksi tai useampi ehdokas saa saman verran pisteitä, niin työryhmä äänestää voittajasta. Mikäli äänet menevät tasan, työryhmän puheenjohtajan ääni ratkaisee. Valintatilaisuudesta tulee laatia pöytäkirja, josta ilmenee voittajan valintamenettely. Tietoturva ry voi valita yhden tai useamman voittajan, mutta vain eri kategorioissa.

Kilpailun palkinto

Palkinnoksi voittaja saa Tietoturva ry:n lahjoittaman kunniamaininnan sekä Tietoturvavaikuttajan osalta yhden vuoden (1) vuoden mittaisen Tietoturva ry:n jäsenyyden, joka oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja muihin jäsenetuihin.

Kilpailun voittajan julkistaminen

Kilpailun voittaja julkistetaan erikseen lokakuussa ilmoitettavassa tapahtumassa.