Vuoden 2019 Tietoturvapäällikkö on valittu!

Tietoturva ry valitsi Espoon kaupungin Matti Parviaisen Vuoden 2019 tietoturvapäälliköksi 600 minutes Cybersecurity tilaisuudessa 28.3.2019.

”Parviainen on suhteellisen lyhyen ajanjakson, vain hieman reilun kahden vuoden aikana, nostanut Espoon Kaupungin tietoturvallisuuden edistämisen näkyvyyttä merkittävästi.

Kuntasektori on keskimääräistä haastavampi toimintakenttä, mutta Parviainen on ennakkoluulottomasti onnistunut nostamaan positiivisessa mielessä tietoturvallisuuden merkitystä yhteiskunnallisella tasolla, Suomen kontekstissa tietoturvallisuuden ollessa ylikorostuneesti yksityisen sektorin asia.

Esimerkkinä onnistuneesta kampanjasta tietoturvatietoisuuden ja tietoturvatyön näkyvyyden esittämisen osalta voidaan mainita Hack with Espoo -konsepti, jossa yhdessä viranomaisten ja yritysten kanssa Espoo pyrkii tavoittamaan teknologiasta kiinnostuneita nuoria ja tarjoamaan heille opetusta sekä ohjausta eettisestä hakkeroinnista , samanaikaisesti mahdollistaen myös Espoon kaupungin tietojärjestelmien testauksen.”