Vuoden Tietoturvapäällikkö® -tunnustus 2017

Tietoturva ry on valinnut Jari Pirhosen vuoden tietoturvapäälliköksi, perusteena erityisesti puolueettoman tiedon jako ja verkostoitumisen edistäminen, oleminen esikuvana sekä benchmarkkina muille tietoturvallisuudessa toimiville, olemalla oikeasti CSO, eli olemalla Samlinkin laajennetun johtoryhmän jäsen – siis aidosti turvallisuuden edustaja mukana korkeimmassa liiketoimintajohdossa. Osoittaa lisäksi esimerkillisesti aktiivisuuttaan mm kansainvälisen ISF-järjestön puitteissa (erilaisissa luottamustehtävissä, kuten järjestön Executive-boardin jäsenenä).