Vuoden Tietoturvapäällikkö® -tunnustus 2016

Tietoturva ry on valinnut Vuoden Tietoturvapäälliköksi LähiTapiola-ryhmän tietoturvajohtajan Leo Niemelän.

Niemelä on esimerkillisesti kehittänyt tietoturvan sekä tietosuojan toimintatapoja ja edellytyksiä vuoden 2015 aikana. Niemelä on mm. käynnistänyt viime vuoden aikana LähiTapiolan Bug Bounty -ohjelman sekä järjestänyt avoimen Hack Day -tapahtuman. Nämä ovat molemmat, erityisesti Suomen yrityskentässä, ennakkoluulottomia keinoja, joiden avulla LähiTapiola etsii yhdessä riippumattomien tietoturva-ammattilaisten ja -harrastajien kanssa haavoittuvuuksia palveluistaan varmistaen näiden tietoturvallisuuden.

Niemelä on lisäksi omalla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja puolueettoman tiedon jakoa organisaatiorajojen yli. Niemelä on jakanut tietoa LähiTapiolan kokemuksista Bug Bounty-toiminnasta useissa tietoturva-alan tilaisuuksissa sekä nostanut haavoittuvuuksien hallinnan ja sähköisten palveluiden tietoturvallisuuden merkitystä esille myös suomalaisessa valtamediassa Bug Bounty-ohjelman ja Hack Day-tapahtuman saaman julkisuuden myötä.

Vuoden Tietoturvapäällikkö -tunnustus luovutettiin Niemelälle ICTexpo Helsinki 2016- messujen Secure IT-lavalla. Vuotuinen tunnustus, jonka tarkoituksena on edistää suomalaista tietoturvaosaamista ja -arvostusta sekä kannustaa tietoturva-ammattilaisia kehittymään omassa työssään, jaettiin nyt viidennen kerran.