Tietoturva ry on valinnut Vuoden Tietoturva​päälliköksi Gemalto Oy:n tietoturvapäällikön Helvi Salmisen

Tietoturva ry:n hallitus on valinnut Vuoden Tietoturvapäälliköksi Helvi Salmisen, joka työskentelee Gemalton Suomen toimintojen tietoturvapäällikkönä. Sen lisäksi, että Salminen on työssään ansiokkaasti kehittänyt tietoturvallisuuden edellytyksiä voimakkaasti säädellyissä korkean turvatason ympäristöissä, on hän esimerkillisesti edistänyt tietoturva-ammattilaisten verkostoitumista ja puolueettoman tiedon jakamista toimimalla aktiivisesti alan asiantuntijaverkoistoissa sekä luennoimalla yhdistysten ja oppilaitosten koulutustilaisuuksissa. Näiden saavutusten perusteella Salminen erottautuikin tiukan kilpailun jälkeen muista ansiokkaista ehdokkaista.

Valinnan teki Tietoturva ry:n hallitus ja se perustui ennalta määriteltyihin kriteereihin, joiden avulla avoimen ehdokasasettelun kautta esitettyjen lukuisten kovatasoisten ehdokkaiden joukosta valittiin vuoden 2014 Vuoden Tietoturvapäällikkö.

Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Antti Pirinen toteaa valinnasta: ”Helvi Salmisen valinnassa painoi erityisesti vuoden 2013 aikana toteutettu korkean turvatason tuotantolaitoksen muutto, jonka yhteydessä laitos täytyi sertifioida useiden vaativien turvallisuusstandardien mukaiseksi – tämä on vaatinut rautaisen tietoturvaosaamisen lisäksi myös huippuluokan kommunikointi- ja koordinointitaitoja.“

Salminen työskentelee Gemalto Oy:ssa, joka on osa kansainvälistä Gemalto-konsernia. Gemalto Oy:n juuret ovat Setec Oy:ssa sekä tätä edeltävässä Suomen Pankin setelipainossa ja se on Suomen ainoa erittäin korkean turvatason sertifioitu turvapaino, joka valmistaa mm. biometrisiä passeja sekä erilaisia henkilö- ja maksukortteja.

Työnsä lisäksi Salminen on kehittänyt tietoturvallisuutta aktiivisesti osana erilaisia asiantuntijaverkostoja ja edistänyt tietoturva-ammattilaisten toimintaedellytyksiä luomalla Suomeen alan ammattiyhteisöjä sekä jakamalla tietoa osana tietoturva-alan koulutusohjelmia.